สนับสนุนอนาคตพลังงานของประเทศไทย

แนวทางที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงานของประเทศไทย

ด้วยเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นกลางภายในปี 2050 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2065 ประเทศไทยต้องการพันธมิตรด้านพลังงานที่มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมและล้ำหน้า เพื่อให้ยังคงสามารถจัดหาแหล่งพลังงานที่มีเสถียรภาพและสะอาดขึ้นให้กับประชากรเกือบ 70 ล้านคนได้

กำลังผลิตมากขึ้น พลังงานสะอาดยิ่งขึ้น และใช้แหล่งพลังงานได้หลากหลาย

ทำความรู้จักกับกังหันก๊าซ 9HA

กังหันก๊าซ 9HA มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานสูงมาก ช่วยให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีกังหันก๊าซอื่นๆ 9HA เป็นกังหันก๊าซที่ขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ทรงประสิทธิภาพ ในอัตราที่สูงกว่า 64%

กังหันก๊าซของเราใช้เชื้อเพลิงได้หลายประเภท รวมทั้งไฮโดรเจน ซึ่งเอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเมื่อผลิตพลังงานได้มากขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ในขณะที่ลดการปล่อยก๊าซ CO2 ลงได้ ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคพลังงานของประเทศไทยจึงได้รับประโยชน์จากการใช้ไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ ในราคาที่คุ้มค่าได้เพื่ออนาคต

hero-9ha-gas-turbine.png

กังหันก๊าซ 9HA ที่ผ่านการพิสูจน์ และใช้งานจริงจนเป็นที่ยอมรับ มีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการ

 • ประสิทธิการทำงานของกังหันในระดับทำลายสถิติ
 • ความยืดหยุ่นในการเดินโรงไฟฟ้าระดับแนวหน้าของการผลิตไฟฟ้า
 • ปล่อยมลพิษต่ำที่สุดในการผลิตไฟฟ้า
 • มีความพร้อมในการใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงได้
 • เทคโนโลยีที่ผ่านการทดลอง ทดสอบ และพิสูจน์แล้ว 
 • โครงสร้างแบบโมดูลที่ช่วยลดงานติดตั้งและต้นทุน
 • เทคโนโลยี air-cooling ที่ง่ายต่อการติดตั้งและดูแลในโรงไฟฟ้า
ผู้นำด้านเทคโนโลยี H-Class

เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและประหยัดเชื้อเพลิง

กังหันก๊าซ 9HA ที่มีประสิทธิภาพสูงนี้ เป็นผู้นำในวงการผลิตไฟฟ้าระดับ H-Class และสามารถผลิตไฟฟ้าด้วยต้นทุนการผลิตต่อเมกะวัตต์ที่ต่ำมาก

ประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

ต้นทุนต่ำที่สุดในการนำเชื้อเพลิงมาแปลงเป็นไฟฟ้า

กังหันก๊าซ 9HA.02 เป็นผู้นำในวงการผลิตไฟฟ้าระดับ H-Class สามารถผลิตพลังงานด้วยต้นทุนการผลิตต่อเมกะวัตต์ที่ต่ำมาก นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาการใช้งาน ต้นทุนทั้งหมดของกังหัน 9HA.02 จะต่ำกว่ากังหันระดับ F-Class ของ GE คิดเป็น 5% เนื่องจากต้นทุนสินทรัพย์ที่ต่ำลง การติดตั้งที่ง่ายขึ้น ต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลดลงจากความมีประสิทธิภาพระดับแนวหน้าในการผลิตไฟฟ้า และยังสามารถยืดเวลาของรอบการซ่อมบำรุงออกไปได้ รวมทั้งลดค่าบำรุงรักษาสำหรับเทคโนโลยี H-Class อีกด้วย

ความยืดหยุ่นในการเดินโรงไฟฟ้า

ผู้นำในตลาดกังหันก๊าซ

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแบบ H-Class ของ GE มีความยืดหยุ่นระดับแนวหน้าของการผลิตไฟฟ้า โดยสามารถเดินเครื่องได้เต็มพิกัดภายในเวลาไม่ถึง 10 นาที ซึ่งเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงกำลังไฟฟ้าที่เร็วที่สุดในการผลิตไฟฟ้า และสามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเต็มกำลังได้ภายในเวลาไม่ถึง 30 นาที และ 7% ในโหมดพร้อมทำงาน ความยืดหยุ่นดังกล่าว ทำให้โรงไฟฟ้าลดการใช้เชื้อเพลิงลงได้ หลีกเลี่ยงการหยุดเดินเครื่องที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง เพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ และพร้อมผลิตไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว หากต้องทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน

การปล่อยก๊าซ CO2 ที่ลดลง

สนับสนุนประเทศไทย ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้ได้ระดับต่ำที่สุดในการผลิตไฟฟ้า

ระบบการเผาไหม้ DLN 2.6e ของกังหันก๊าซ 9HA ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ลดการปล่อยมลพิษ และเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้เชื้อเพลิงได้หลากหลาย ระบบ DLN 2.6e ยังมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เหมือนกับระบบการเผาไหม้ DLN2.6+ ของ GE และเพิ่มความสามารถในการผสมเชื้อเพลิงกับอากาศเข้าด้วยกัน เพื่อลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าให้สูงขึ้น การผสมเชื้อเพลิงกับอากาศนี้ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้เชื้อเพลิง ทำให้ผลิตไฟฟ้าได้ทั้งจากเชื้อเพลิงที่มีอัตราส่วนมากกว่าและน้อยกว่าอากาศ รวมทั้งยังใช้ไฮโดรเจน (H2) เป็นเชื้อเพลิงได้ในอัตราส่วน 50% และจะเพิ่มเป็น 100% ได้ในอนาคต นอกจากนี้ ยังช่วยลดการทำงานหนักของกังหันก๊าซได้กว่า 30% และเลือกใช้โหมดชะลองานที่กำลังการผลิต 7-15% ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าลดลง

เทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

กังหันก๊าซที่ผ่านการทดลองและทดสอบแล้ว

การติดตั้งกังหันก๊าซในโรงไฟฟ้าไม่ควรต้องประสบกับปัญหาที่ไม่คาดคิด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ HA ทั้งหมดของ GE กังหันก๊าซแต่ละตัวจะต้องผ่านการทดสอบความเร็วและการใช้งานเต็มพิกัด (FSFL) ที่ศูนย์ผลิตและตรวจสอบของ GE ในเมืองกรีนวิลล์ รัฐนอร์ธ แคโรไลน่า ที่ได้มีการลงทุนไปถึง 200 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อให้สามารถทดสอบกังหันก๊าซในสภาพที่เหนือจริงได้ นั่นคือ การเดินเครื่องให้กังหันก๊าซทำงานที่ 110% ของอัตราความเร็ว และจำลองสภาพการทำงานที่เลวร้ายที่สุด การทดสอบแบบสุดขั้วนี้เกิดขึ้นได้ เพราะกังหันก๊าซทำงานเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของโครงข่ายไฟฟ้า ทำให้สามารถทำการทดสอบได้หลากหลายมากกว่ากังหันที่อยู่บนโครงข่าย

ได้รับการยอมรับในการผลิตไฟฟ้า

ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ด้านความเป็นเลิศในการผลิตไฟฟ้า

GE เป็นผู้ผลิตกังหันก๊าซสำหรับใช้ในโรงไฟฟ้าเพียงผู้เดียวที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย โดยได้สร้างสถิติโลก 2 รายการ คือโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (CC) ระดับ H-Class ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในอัตรา 63.08% ที่โรงไฟฟ้า Nishi Nagoya ของบริษัท Chubu Electric ประเทศญี่ปุ่น (7HA, 60Hz) และประสิทธิภาพ CC ในอัตรา 62.22% ที่โรงไฟฟ้า Bouchain ของการไฟฟ้าฝรั่งเศส ในประเทศฝรั่งเศส (9HA 50Hz)

ในปี 2021 โรงไฟฟ้า Track 4A ขนาด 1.4 กิกะวัตต์ของบริษัท Southern Power Generation ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าในประเทศมาเลเซียที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ได้ติดตั้งกังหันก๊าซ 9HA ของ GE เพื่อการพาณิชย์เป็นตัวแรก และได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร POWER ว่าเป็น “โรงไฟฟ้าแห่งปี 2021” และยังได้รับการยกย่องจาก Diesel & Gas Turbine WORLDWIDE ว่าเป็น “โรงไฟฟ้าระดับโลก” ด้วยโมเดลที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างสมดุลระหว่างปัญหาสภาพภูมิอากาศ ราคาไฟฟ้าที่เหมาะสม และความมีเสถียรภาพ

นอกจากนี้ โรงไฟฟ้า Jujiangcheng ของบริษัท China Huadian Corp ยังใช้เทคโนโลยี HA ของ GE เพื่อช่วยเร่งกระบวนการยกเลิกการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน และทดแทนด้วยกังหันก๊าซพลังงานความร้อนร่วมที่มีประสิทธิภาพสูง ส่งผลให้ได้รับรางวัล “Reinvention Award” จากนิตยสาร POWER

ประสบการณ์ระดับโลก

เทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากทั่วทุกมุมโลก

เมื่อ 26 ปีที่แล้ว GE ได้เริ่มใช้เทคโนโลยี H-Class ในการผลิตไฟฟ้า และในวันนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ HA ของ GE ซึ่งเริ่มใช้ครั้งแรกในปี 2014 สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และสนับสนุนโมเดลการผลิตพลังงานแบบยืดหยุ่น คือใช้เชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ได้ และเดินเครื่องได้หลากหลายรูปแบบ กลุ่มผลิตภัณฑ์ H-Class ยังมีเทคโนโลยีเผาไหม้และคอมเพรสเซอร์ที่มีความโดดเด่น เช่นเดียวกับความก้าวหน้าในเชิงวัสดุศาสตร์ การออกแบบ และการเคลือบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้กระแสไฟฟ้ามากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตด้วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ HA ของ GE เติบโตเร็วที่สุดในโลกในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน โดยมีคำสั่งซื้อกังหันก๊าซกว่า 129 เครื่อง จากลูกค้ากว่า 50 รายใน 20 ประเทศ เทคโนโลยี HA ของ GE มีชั่วโมงการทำงานกว่า 1 ล้านชั่วโมง (ข้อมูลถึงเดือนสิงหาคม 2021) ในโรงไฟฟ้ากว่า 30 แห่งของลูกค้าในทั่วทุกมุมโลก และกว่า 2 ใน 3 ของ HA มีชั่วโมงการทำงานมากกว่า 16,000 ชั่วโมง

การติดตั้งที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

การติดตั้งทำได้รวดเร็วขึ้น ช่วยประหยัดเวลาและต้นทุน

ส่วนประกอบของห้องเครื่องกังหันก๊าซของ GE ซึ่งมาพร้อมกับกังหันก๊าซ H-Class ทุกรุ่นนั้น จะมีขนาดไม่เทอะทะ และแยกเป็นส่วนๆ ไม่ซับซ้อน ซึ่งเอื้อประโยชน์หลายอย่าง ดังนี้

 • ช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้น โดยลดระยะเวลาการติดตั้งกังหันก๊าซได้ถึง 8 สัปดาห์
 • การบำรุงรักษาทำได้สะดวกมากขึ้น โดยสามารถเข้าถึงระบบอุปกรณ์เสริมกังหันก๊าซได้โดยง่าย
 • เพิ่มความปลอดภัยในโรงไฟฟ้า
 • ลดความเสี่ยงของโครงการ
 • การตรวจสอบและบำรุงรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ลดกำลังคนที่ต้องใช้ในการติดตั้งกังหันก๊าซ (ประมาณ 13,000 ชั่วโมง)

โครงสร้างห้องกังหันก๊าซใช้สถาปัตยกรรมแบบโมดูล ที่มีวาล์ว ท่อ และระบบไฟฟ้า ที่บรรจุอยู่ในโมดูลแบบวางซ้อนกัน ทำให้สามารถติดตั้งพร้อมกันได้ และยังช่วยลดข้อกังวลเรื่องความปลอดภัย รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากความซับซ้อนได้

กังหันก๊าซ ที่มีความพร้อมในการใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงได้

สนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทยในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการใช้ไฮโดรเจน

GE เป็นผู้นำระดับโลกในการใช้เชื้อเพลิงที่มีองค์ประกอบของไฮโดรเจนในกังหันก๊าซในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา กังหันของ GE มีชั่วโมงการทำงานมากกว่า 8 ล้านชั่วโมง โดยใช้เชื้อเพลงที่มีไฮโดรเจนและเชื้อเพลิงบีทียูต่ำ ตั้งแต่ความเข้มข้น 5% ถึง 95% (โดยปริมาตร) ของไฮโดรเจน เมื่อเร็วๆ นี้ GE ได้ประกาศโครงการนำร่องที่ใช้ HA เพื่อแสดงให้เห็นว่า โรงไฟฟ้าสามารถใช้ไฮโดรเจนในการผลิตไฟฟ้าได้ กลุ่มผลิตภัณฑ์กังหันก๊าซ H-Class ของ GE ในปัจจุบันสามารถเผาไหม้ไฮโดรเจนได้ในอัตราส่วนถึง 50% และในอนาคตจะพัฒนาไปได้ถึง 100% เมื่อผสมกับก๊าซธรรมชาติ GE จึงกลายเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกในการใช้เชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของไฮโดรเจนในกังหันก๊าซ

GE ได้จัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ต่างๆ สำหรับลูกค้าในหัวข้อการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการใช้ไฮโดรเจนในกังหันก๊าซ ผู้สนใจสามารถเลือกชมการสัมมนาตามหัวข้อด้านล่างนี้ เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญของ GE และผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการผลิตไฟฟ้า

คุณรู้หรือไม่?

มรดกทางนวัตกรรมของ GE

ge-history-did-you-know-edison.gif

พัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

จากหลอดไฟหลอดแรกของโธมัส เอดิสัน จนถึงกังหันก๊าซรุ่นล่าสุดที่ผลิตพลังงานให้กับโรงไฟฟ้า และเครื่องยนต์ของเครื่องบินเจ็ท ไม่มีบริษัทสัญชาติอเมริกันอื่นใดที่มีมรดกทางนวัตกรรมที่เก่าแก่ยาวนานเช่น GE ตลอดระยะเวลา 150 ปีที่ผ่านมา GE มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีและสร้างอนาคตที่สว่างไสวยิ่งขึ้น ปัจจุบัน GE เป็นผู้นำในด้านธุรกิจพลังงาน การบิน การดูแลสุขภาพ เทคโนโลยีดิจิตัล และพลังงานหมุนเวียน

สำนักงานของ GE ในประเทศไทย

ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านพลังงานของประเทศไทย

GE เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงปี 1900 เริ่มจากธุรกิจหลอดไฟ ปัจจุบัน GE เป็นหนึ่งในบริษัทต่างชาติผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยมีธุรกิจพลังงาน การบิน การดูแลสุขภาพ เรามุ่งมั่นให้บริการที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิตของคนทั้งประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดต้นทุน และการปล่อยมลพิษจากการผลิตไฟฟ้า และขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความความท้าทายต่างๆ

เคียงข้างลูกค้า ไปให้ถึงเป้าหมาย
 • ประเทศไทย
 • มาเลเซีย
 • มาเลเซีย
 • อินโดนีเซีย
 • อินโดนีเซีย
 • สหรัฐอเมริกา
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • ฝรั่งเศส
thailand-egat-bangpakong.jpg

โรงไฟฟ้าบางปะกง ของกฟผ.: ช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายด้านพลังงานของประเทศ

จุดเด่น

2

กังหันก๊าซ 9HA

>1,400 เมกะวัตต์

ไฟฟ้าบนโครงข่าย

"

"โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ด้วยกำลังการผลิต 1,400 เมกะวัตต์ ดำเนินงานโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และจะมีการติดตั้งกังหันก๊าซ 9HA จำนวน 2 เครื่อง"

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2022 และคาดว่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า 1,400 เมกะวัตต์ ให้กับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งเป็นปริมาณที่มากพอสำหรับคนไทยถึง 2 ล้านครัวเรือน และจะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าให้ได้ 57,460 เมกะวัตต์ภายในปี 2036

malaysia-track-4a.jpg

Track 4, Pasir Gudang (โรงผลิตไฟฟ้าสุลต่านอิบราฮิม)

จุดเด่น

10 ล้าน

ประหยัดกำลังคนในโครงการ

1,440 เมกะวัตต์

กำลังการผลิตทั้งหมดของโรงไฟฟ้า

"

"ด้วยความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องยาวนานกับ GE เรามั่นใจในเทคโนโลยี HA และภูมิใจที่กังหันก๊าซ 9HA.02 เชิงพาณิชย์ตัวแรก ทำงานได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ แม้จะมีการระบาดของโรค COVID-19 แต่ก็ไม่มีการลดมาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัย"
 

Dato’ Haji Nor Azman bin Mufti

ประธานกรรมการ SPG

รายละเอียดโครงการ

ในปี 2021 โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซของ Southern Power Generation ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแบบ Track 4A ได้เริ่มเดินเครื่อง ด้วยกำลังการผลิต 1,440 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ เมือง Pasir Gudang เมืองอุตสาหกรรมตอนใต้สุดของมาเลเซีย และมีบล็อกการผลิตกระแสไฟฟ้าสองบล็อก แต่ละบล็อกใช้กังหันก๊าซ 9HA และกังหันไอน้ำ STF-D650 เพื่อเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า W88 นับเป็นครั้งแรกที่มีการติดตั้งเครื่องผลิตไอน้ำจากพลังงานความร้อนทิ้งของ GE (HRSG) ในโรงไฟฟ้าระดับ H-Class Track 4A ได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงไฟฟ้าแห่งปี 2021 โดยนิตยสาร POWER Magazine

malaysia-track-4b-alor-gajah.png

Track 4B, Alor Gajah: ส่งมอบกระแสไฟฟ้า 10% ของประเทศ

จุดเด่น

747.7 เมกะวัตต์

กำลังการผลิตของทั้งสามบล็อก

ประสิทธิภาพสุทธิในโหมดพลังงานความร้อนร่วม

"

"อุปกรณ์ที่มีความโดดเด่นนี้เป็นของ General Electric ซึ่งเราใช้เทคโนโลยีกังหันก๊าซล่าสุดของ GE เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้ 10% ของความต้องการไฟฟ้าของทั้งประเทศ"
 

Datuk Mohamad Nor Ali

กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ Edra Power Holdings Sdn Bhd

รายละเอียดโครงการ

Alor Gajah เป็นโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซพลังงานความร้อนร่วมที่ใหญ่ที่สุดของมาเลเซีย มีกำลังการผลิต 2,242 เมกะวัตต์ และเดินเครื่องแบบสามบล็อก โดยใช้กังหันก๊าซ 9HA ของ GE เครื่องผลิตไอน้ำจากความร้อนทิ้งแบบใหม่ และกังหันไอน้ำ โรงไฟฟ้า Alor Gajah สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ถึง 10% ของความต้องการไฟฟ้าของทั้งประเทศ

indonesia-jawa-one.jpg

Jawa One: ช่วยให้อินโดนีเซียผลิตไฟฟ้าให้แก่ประชากรกว่า 11 ล้านครัวเรือน

จุดเด่น

2

กังหันก๊าซ 9HA.02

2

กังหันไอน้ำ D652

"

"โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม Jawa One เป็นส่วนหนึ่งของแผนผลิตกระแสไฟฟ้าของรัฐบาลอินโดนีเซีย ที่มีเป้าหมายผลิตไฟฟ้า 35 กิกะวัตต์ สำหรับประชากร 11 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ โรงไฟฟ้าแห่งนี้มีกำลังการผลิต 1750 เมกะวัตต์ และเริ่มดำเนินการในปี 2021 โดยผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซ 9HA.02 สองตัวของ GE ที่มีกำลังการผลิต 571 เมกะวัตต์ และกังหันไอน้ำ D652 สองตัวที่มีกำลังการผลิต 309 เมกะวัตต์"

คาดว่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะเริ่มดำเนินการในปี 2022

รายละเอียดโครงการ

โรงไฟฟ้าแห่งนี้ยังได้ทำข้อตกลงด้านบริการบำรุงรักษากับ GE เป็นเวลา 25+ ปี ซึ่งครอบคลุมโซลูชั่นดิจิตัล APM การติดตั้ง บริการด้านอะไหล่ และการซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า

indonesia-tambak-lorok-plant.jpg

Tambak Lorok (Semarang, Central Java)

จุดเด่น

ตัวแรก

กังหันก๊าซ 9HA ในอินโดนีเซีย

5 ล้าน

ครัวเรือนจะมีไฟฟ้าใช้จากอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าของ GE

"

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม Tambak Lorok ที่มีกำลังการผลิต 780 เมกะวัตต์ อยู่ภายใต้แผนของรัฐบาลที่ต้องการผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้ 35,000 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าแห่งนี้จะใช้กังหันก๊าซ 9HA เป็นตัวแรกของประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของ GE กังหันไอน้ำ D650 เครื่องผลิตไอน้ำจากความร้อนทิ้ง (HRSG) และอุปกรณ์อื่นๆ

รายละเอียดโครงการ

โรงไฟฟ้าแห่งนี้จะผลิตไฟฟ้าได้มากพอต่อความต้องการของประชากรถึง 5 ล้านครัวเรือน และช่วยให้มั่นใจได้ว่าโครงข่าย Java-Bali จะมีแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพและราคาไม่แพง

คาดว่า โรงไฟฟ้าแห่งนี้จะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2022

customer-story-long-ridge-plant.jpg

ผนึกกำลังกับ Long Ridge Energy เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

จุดเด่น

เป้าหมายของ H2 ระยะยาว สำหรับกังหันก๊าซ 7HA.02

ของกำลังการผลิตทั่วโลกที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจน และเชื้อเพลิงบีทียูต่ำ ด้วยเทคโนโลยีของ GE

"

"ในฐานะหนึ่งในผู้นำที่สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในธุรกิจกังหันก๊าซ เรามีความยินดีที่จะได้ร่วมงานกับ Long Ridge และ New Fortress Energy ในโครงการแรกที่ใช้กังหันก๊าซ HA ของ GE ซึ่งจะให้พลังงานที่สะอาดขึ้นจากการใช้ไฮโดรเจน และช่วยให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยปราศจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในที่สุด"
 

Scott Strazik

ประธานกรรมการบริหาร GE Power

รายละเอียดโครงการ

ด้วยความร่วมมือกับ New Fortress Energy, GE Gas Power ประกาศว่า Long Ridge Energy ในรัฐโอไฮโอ จะเป็นโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงไฮโดรเจนแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา และยังเป็นครั้งแรกในโลกที่มีการผสมผสานการใช้ไฮโดรเจนในกังหันก๊าซ H-Class ของ GE

customer-story-turbine-at-hamriyah-independent-power-plant-turbine.jpg

เพิ่มประสิทธิภาพอย่างไร้ขีดจำกัด สำหรับ SHIPCO

จุดเด่น

4 ล้านตัน

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่คาดว่าจะลดลง เมื่อเทียบกับระดับในปัจจุบัน

25 ปี

ของข้อตกลงการให้บริการ

"

"การส่งมอบกังหันก๊าซ H-Class ของ GE แก่โรงไฟฟ้า Hamriyah นับเป็นอีกก้าวสำคัญของภาคส่วนสาธารณูปโภคในภูมิภาค ที่ทำให้เราเข้าใกล้เป้าหมายในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้ตามที่ต้องการ ในราคาที่เหมาะสม ตามที่ Sharjah ต้องการ และเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการผลิตไฟฟ้าในเอมิเรตส์อีกด้วย"
 

Al Suwaidi

ประธานกรรมการของ SEWA

รายละเอียดโครงการ

โรงไฟฟ้า Hamriyah Independent Power Plant (IPP) ของบริษัท the Sharjah Hamriyah Independent Power Company (SHIPCO) มีกำลังการผลิต 1.8 กิกะวัตต์ และเป็นส่วนสำคัญของ Sharjah Electricity, Water and Gas Authority’s (SEWA’s) 2030 Roadmap ที่จะเพิ่มกำลังการผลิตให้ได้ถึง 4,600 เมกะวัตต์ เทคโนโลยี HA ของ GE จะช่วยให้โครงการ Hamriyah เป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในตะวันออกกลาง เมื่อการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์

customer-story-bouchain-turbine.jpg

สร้างสถิติประสิทธิภาพการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝรั่งเศส

จุดเด่น

600 เมกะวัตต์

กำลังการผลิตแบบพลังงานความร้อนร่วมสำหรับโรงไฟฟ้า Bouchain

ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า จากความร่วมมือกันระหว่างการไฟฟ้าฝรั่งเศส และ GE

"

"การร่วมมือกับ GE ในการขับเคลื่อนโรงไฟฟ้ารุ่นใหม่นี้ แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของการไฟฟ้าฝรั่งเศส ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในตลาด เพื่อให้โรงไฟฟ้าของประเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยสนับสนุนช่วงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน"
 

Jean-Bernard Lévy

ประธานกรรมการบริหาร การไฟฟ้าฝรั่งเศส

รายละเอียดโครงการ

จากความร่วมมือกันอันยาวนานกว่า 45 ปี GE และการไฟฟ้าฝรั่งเศส ได้เปิดตัวโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก ในอัตรา 62.22% โรงไฟฟ้า Bouchain ใช้กังหันก๊าซ 9HA ของ GE ซึ่งสร้างสถิติโลก และยกระดับมาตรฐานสำหรับกังหันก๊าซ 9HA ในรุ่นต่อไป - 9HA

ชมวีดีโอ

เครื่องกังหันก๊าซ 9HA.02 เครื่องแรกในประเทศไทย ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และจีอี (NYSE: GE) ร่วมกันสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้เครื่องกังหันก๊าซ 9HA.02 แห่งแรกของประเทศไทย ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง โดยจะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 1,400 เมกะวัตต์ให้กับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ เทียบเท่ากับความต้องการใช้ไฟฟ้าของกว่า 3 ล้านครัวเรือน

อ่านเพิ่มเติม

เรียนรู้เพิ่มเติม

amrt-center.jpg

บริการต่างๆ

ศูนย์บริการและซ่อมบำรุงในเอเชีย

ด้วยศักยภาพการซ่อมบำรุงของทีมงานในพื้นที่ ผนวกกับความเชี่ยวชาญระดับโลก GE จึงได้รับความไว้วางใจในฐานะผู้ให้บริการของเอเชีย ซึ่งศูนย์บริการแห่งนี้ สามารถซ่อมบำรุงกังหันก๊าซที่ใช้อยู่ในภูมิภาคซึ่งรวมทั้ง HA ได้ถึง 90% ศูนย์วิจัยและซ่อมบำรุงในสิงคโปร์แห่งนี้ มุ่งมั่นให้บริการอย่างรวดเร็วทันท่วงที แก่ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแบบ H-class

ติดต่อเรา

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกังหันก๊าซ 9HA และแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้โรงไฟฟ้าของท่าน