Pályázókra vonatkozó Adatvédelmi nyilatkozat

Pályázókra vonatkozó Adatvédelmi nyilatkozat

A GE Vernova csoport különvált a GE-től, de a különválást követően a GE Vernova csoport toborzása és beléptető rendszere még az átállási időszakban van a GE által használt rendszerekről. Arról, hogy a GE Vernova, annak leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban együttesen: „GE Vernova”) hogyan kezelik és védik azokat az adatokat, amelyekhez a GE Vernova toborzási folyamatával kapcsolatban hozzáférést kapnak, itt olvashat: GE Vernova Pályázókra vonatkozó Adatvédelmi nyilatkozat.

GE Vernova Pályázókra vonatkozó Adatvédelmi nyilatkozat

Bevezetés

A jelen nyilatkozat (GE Vernova nyilatkozat) leírja, hogy a GE Vernova, annak leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban együttesen: „GE Vernova”) hogyan kezelik és védik azokat az adatokat, amelyekhez a GE Vernova toborzási folyamatával kapcsolatban hozzáférést kapnak.

A GE Vernova pályázói adatainak elérhetővé tételével Ön megerősíti a következőket:

• Megtekintette a jelen GE Vernova nyilatkozatot és beleegyezik abba, hogy a GE Vernova feldolgozza a GE Vernova pályázói adatokat a jelen GE Vernova nyilatkozattal összhangban;

• Ön rendelkezik minden nyilatkozattal és beleegyezéssel ahhoz, hogy a másokkal kapcsolatos adatait (pl. munkavállalási referenciákat) biztosítson; és

• Az Ön GE Vernova pályázói adatait a GE Vernova nyilatkozatában meghatározott célokból és módon továbbíthatjuk és világszerte feldolgozhatjuk, beleértve az Egyesült Államokat és egyéb olyan országokat is, ahol nem kötelező az Ön szülőországának adatvédelmi szintjeivel megegyező adatvédelmi szint biztosításra.

A GE Vernova feldolgozza az Ön GE Vernova pályázói adatait a GE Vernova nyilatkozattal összhangban, kivéve abban az esetben, ha ez a vonatkozó törvényekkel ütközik, amely esetben a vonatkozó törvény az irányadó.

Szükség van arra, hogy Ön beleegyezését adja a jelen GE Vernova nyilatkozathoz annak érdekében, hogy beküldhesse vagy elérhetővé tehesse a GE Vernova pályázói adatait. Ha elutasítja a GE Vernova pályázói adatainak beküldését vagy elérhetővé tételét, az hatással lehet a jelentkezésére vagy a munkaajánlatokra, amiket kaphat.

A jelen GE Vernova nyilatkozat nem képzi részét semmilyen munkaszerződésnek, amelyet a GE Vernova az általa alkalmazott pályázóknak kínál.

Definíciók

GE Vernova Pályázó adatok olyan azonosító információk, amely által egy személy közvetve vagy közvetlenül elérhetővé válik a GE Vernova számára a felvételi folyamat vagy a munkatapasztalat megosztása, érdeklődés kapcsán. A GE Vernova begyűjtheti a GE Vernova Pályázó adatokat közvetlenül az állásra pályázó személytől és harmadik felektől, például az átvilágítás vagy foglalkozást megelőző ellenőrzések szerint olyan esetekben, ha a hozzájárulást a törvény megköveteli. A GE Vernova Pályázó adatai különböző információkat tartalmazhatnak, például: a pályázó állapotát, munkatörténetét/állás adatait, végzettségét, fizetését, munkáltatói visszajelzését, kérdőívének eredményeit, elérhetőségeit, korábbi címeit vagy neveit, a pályázó által megadott további információkat (pl. kísérőlevél), a nyilvánosan megosztott projektmunkáit vagy szaktudását, a jogosítványszámát az olyan állásoknál, ahol az szükséges, referenciáit és a bűnügyi nyilvántartását, ahol azt a törvény megengedi.

Az Adatfeldolgozás a GE Vernova Pályázói adatokon végzett bármilyen tevékenységre vonatkozik, beleértve az adatok gyűjtését, rögzítését, rendszerezését, tárolását, továbbítását, módosítását, felhasználását, közzétételét vagy törlését.

Az Érzékeny GE Vernova pályázói adatok olyan pályázói adatok, amelyek vonatkozhatnak nemzetiségre vagy állampolgárságra, rasszra vagy etnikai hovatartozásra, egészségügyi információkra, bűnügyi nyilvántartásra vagy szakszervezeti tagságra. A GE Vernova nem kér, és nem vesz figyelembe a felvétellel kapcsolatban olyan információkat, amelyek vallásra, nemi életre vagy politikai véleményre vonatkoznak.

Gyűjtés

Ön használhat különböző elektronikus vagy papíralapú módszereket a GE Vernova Pályázói adatok GE Veronva részére történő beküldésére Beleegyezik, hogy a GE Vernova közvetlenül Öntől is gyűjtheti a pályázói adatokat, de emellett gyűjtheti őket harmadik felektől is, például munkaerő toborzóktól a háttérrel vagy alkalmazással vagy munkáltatói referenciával kapcsolatban (ahol a törvény előírja az Ön beleegyezése értelmében); vagy a törvény által megengedett módon egy toborzó vagy más weboldalon keresztül, ahol Ön információt adott meg a munkatapasztalatairól vagy érdeklődési köréről.

A GE Vernova további adatokat kérhet olyan esetben, ha Ön, vagy egy Önhez közel álló személy, beleértve bizonyos családtagjait és üzlettársait is, a meghatározott kormányzati pozíciókat tölt vagy töltött be olyan esetekben, ha ezt a törvény megköveteli. Ebben az esetben további instrukciókat fog kapni a jelentkezésének menetével kapcsolatban. 

Tájékoztatnia és értesítenie kell azokat a családtagjait vagy üzlettársait, akiknek a kormányzat részére végzett munkájával kapcsolatban a GE Vernova további tájékoztatást kért még azelőtt, hogy ezeket az adatokat a megjelölt célokból megosztani a GE Vernovával.

Adatfeldolgozás és megőrzés

A GE Vernova feldolgozza a GE Vernova Pályázói adatokat jogos emberi erőforrásügyi és vállalatkezelési célokból. Ezek közé tartozik a GE Verona állásainak betöltésére alkalmas pályázók azonosítása és értékelése, a toborzási folyamatokkal kapcsolatos nyilvántartásvezetés, a toborzási folyamat és annak eredményeinek elemzése, valamint az átvilágítás is, ha a vonatkozó törvények ezt megengedik.

Emellett a GE Vernova felhasználhatja a GE Vernova Pályázói adatokat arra, hogy megfeleljen bizonyos jogi, szabályozói és vállalatirányítási követelményeknek. Ha a pályázó felvételre kerül, akkor a GE Vernova Pályázói adatok felhasználásra kerülhetnek a pályázó alkalmazásával kapcsolatos célokra a GE Vernova munkavállalói adatok védelmét leíró szabályzataival összhangban.

Amellett, hogy a GE Vernova felhasználja a GE Vernova Pályázói adatokat annak a pozíciónak a vonatkozásában, amelyre a pályázó jelentkezett, a GE Vernova meg is őrzi a GE Vernova Pályázói adatokat, hogy figyelembe tudja venni a jelöltek más pozíciók betöltésére is. Ha nem szeretné, hogy más állások kapcsán megkeressék, vagy azt szeretné, hogy töröljük a GE Vernova Pályázói adatait, akkor felveheti a kapcsolatot a GE Vernovával az alábbiakban az Érdeklődések, panaszok, tiltakozások és korlátozások részben meghatározott módon. A GE Vernova Pályázói adatok maximum három évig kerülnek megőrzésre, kivéve abban az esetben, ha adóügyi vagy a fent meghatározott munkavállalással kapcsolatos egyéb törvények másként nem követelik.

Megosztás a GE-szervezetekkel és harmadik felekkel

A GE Vernova feldolgozhatja a General Electric Company vállalatcsoport megmaradt és különvált GE üzleti entitásokkal közösen a GE Vernova Pályázói adatokat, ha a pályázó a különválással kapcsolatos átmeneti időszak során jelentkezik. Az ilyen különválással kapcsolatos átmeneti időszak alatt minden megmaradt és különvált GE üzleti entitásnak felelőssége megfelelni az General Electric Vállalati nyilatkozatban foglalt adatvédelmi követelményeknek.

A GE Vernova továbbíthatja a GE Vernova Pályázói adatokat külső harmadik félek számára, akik bizonyos szolgáltatásokat nyújtanak a GE Vernova részére. Az ilyen harmadik fél szolgáltatóknak kizárólag a meghatározott szolgáltatások nyújtásának céljából van hozzáférésük a GE Vernova Pályázói adatokhoz, és a GE Vernova megköveteli tőlük, hogy a GE Vernova nyilatkozatában meghatározott védelemmel megegyező biztonsági intézkedéseket tegyenek az adatok védelme érdekében.

Előfordulhat, hogy a GE Vernovának meg kell osztania a GE Vernova Pályázói adatokat más harmadik felekkel (1) ha a törvény azt megköveteli; (2) a GE Vernova jogainak védelme érdekében oly mértékben, amelyben a törvény arra felhatalmazást és engedélyt ad; vagy (3) olyan vészhelyzet esetén, amelyben a pályázó vagy egyéb egyének egészsége vagy biztonsága forog kockán. Emellett újraszerveződés, összeolvadás, értékesítés, közös vállalkozás, átruházás vagy a GE Vernova egyéb teljes vagy részleges átruházása vagy kezelése esetén a GE Vernova Pályázói adatok továbbításra kerülhetnek az utódentitások vagy -felek részére.

Nemzetközi adattovábbítás

A GE Vernova globálisan, 160 országban működik. Ennek megfelelően a GE Vernova Pályázói adatok továbbításra és feldolgozásra kerülhetnek az Egyesült Államokban és olyan egyéb országokban, amelyekben nem szükséges az Ön szülőországának adatvédelmi szintjeivel megegyező adatvédelmi szint biztosítása. A GE Vernova a globális működése során fenntartja és alkalmazza a GE Vernova nyilatkozatában meghatározott munkavállalói adatok biztonságára vonatkozó szabványokat. Emellett a GE Vernova bevezette a Kötelező Vállalati Szabályokat (Binding Corporate Rules), amelyekkel az Európai Unió lakosai személyes adatainak kezelését szabályozza. A GE Vernova Kötelező Vállalati Szabályaira vonatkozó további információk itt elérhetőek. A GE Vernova a GE Vernova Pályázókra vonatkozó Adatvédelmi nyilatkozatában leírt adatvédelmi gyakorlata megfelel az APEC határokon átívelő adatvédelmi szabályrendszerének (CBPR). 

Az APEC CBPR rendszere keretet biztosít a szervezetek számára a résztvevő APEC-gazdaságok között továbbított személyes adatok védelmének biztosítására. Az APEC-keretrendszerről további információk itt  találhatóak.

Érzékeny GE Vernova Pályázói adatok

A GE Vernova lebonyolíthat egy átvilágítást és bűnügyi ellenőrzést, ahol a törvény ezt megengedi, és feldolgozhat egyéb Érzékeny GE Vernova Pályázói adatokat, mint például az állampolgársággal vagy nemzetiséggel kapcsolatos adatok vagy egészségügyi adatok, abban az esetben, ha azok relevánsak a betölteni kívánt pozíció vonatkozásában, és a vonatkozó törvények ezt megengedik. Ha a GE Vernova Érzékeny GE Vernova Pályázói adatok harmadik felektől történő begyűjtését tervezi, akkor Ön lehetőséget fog kapni arra, hogy a hozzájárulását adja ehhez. Ha Ön fogyatékossággal rendelkezik és elhelyezést szeretne kérni a GE Vernovától, akkor megadhatja ezt az információt a jelentkezési folyamat során. Amennyiben Ön a GE Vernova rendelkezésére bocsátja az Érzékeny GE Vernova Pályázói adatokat, Ön hozzájárul ahhoz, hogy a GE Vernova az ilyen adatokat a jelen GE Vernova nyilatkozattal összhangban kezelje.

Biztonság és bizalmasság

A GE Vernova olyan technológiai és szervezeti intézkedéseket alkalmaz, amelyek a GE Vernova Pályázó adatok integritásának, bizalmasságának és elérhetőségének védelmét célozzák, valamint azt, hogy megfeleljenek az információbiztonsággal kapcsolatos törvényi követelményeknek. A GE Vernova az olyan egyénekre korlátozza a GE Vernova Pályázói adatokat tartalmazó rendszerhez való hozzáférést, akiknek jogos üzleti érdekük ezekhez hozzáférni.

A GE Vernova pályázóinak jogai

Ön a következő jogokat érvényesítheti a GE Vernova Pályázói adataival kapcsolatban:

Hozzáférés, helyesbítés, törlés és hordozhatóság: A GE Vernova hozzáférést fog biztosítani Önnek a GE Vernova által kezelt pályázói adatokhoz, valamint lehetővé teszi ezen adatok hordozhatóságát, az országában uralkodó törvény által megkövetelt mértékben, a pályázói adatok kezelési helyétől függetlenül. Ön kérheti a GE Vernova Pályázói adatok helyesbítését vagy törlését, kivéve abban az esetben, ha az adatok megőrzése részhét képzi az Ön a GE Vernovával fennálló szerződéses kapcsolatának, ha jogvita áll fenn Ön és a GE Vernova között, vagy ha a törvény másként rendelkezik. Amennyiben megtagadják a hozzáférést, helyesbítést, törlést vagy hordozhatóságot, az okát közölni fogják Önnel. Ez magába foglalhatja a pusztán automatizált eljárással hozott döntés felülvizsgálatát.

Automatikus döntéshozás A GE Vernova általában nem hoz toborzással vagy felfogadással kapcsolatos döntéseket pusztán automatizált döntéshozás alapján az EU általános adatvédelmi rendeletének értelmében. Amennyiben a GE Vernova kizárólag automatikus döntéshozásra támaszkodik olyan kérdésekben, amelyek jelentős hatással lehetnek Önre, úgy a GE Vernova lehetőséget fog biztosítani Önnek arra, hogy elmondja a véleményét, valamint meg fog adni Önnek minden olyan biztosítékot, amit a törvény megkövetel.

Érdeklődések, panaszok, tiltakozások és korlátozások: Visszavonhatja a beleegyezését a GE Vernova Pályázói adatainak kezelését illetően vagy küldhet érdeklődést, panaszt, tiltakozást és/vagy korlátozást a GE Vernova Pályázói adatainak kezelésével kapcsolatban, ha azt írásban kérvényezi a következő helyen: Emberi erőforrások adatvédelmi tisztviselője, 58 Charles St., Cambridge, MA 02141; vagy e-mailben a következő címen: [email protected]. A jelen GE Vernova közleményben leírt eljárások kiegészítik a GE Vernova által biztosított és/vagy az alkalmazandó jogszabályok alapján rendelkezésre álló egyéb jogorvoslati és vitarendezési eljárásokat.

Ha olyan megoldatlan adatvédelmi vagy adathasználati problémája van, amelyet nem kezeltünk kielégítően, kérjük, forduljon az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező harmadik fél vitarendezési szolgáltatónkhoz (ingyenesen) a következő címen: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

Célzott marketing

A GE Vernova nem fogja felhasználni a GE Vernova Pályázói adatokat arra, hogy bármilyen terméket vagy szolgáltatást kínáljon az Ön vagy családja személyes felhasználására (a továbbiakban: „célzott marketing”), illetve nem fogja átadni a GE Vernova Pályázói adatokat harmadik felek részére célzott marketing céljából. Ezek a korlátozások nem vonatkoznak az elérhetőségekre vagy más olyan személyes adatokra, amelyeket Ön ügyfélként, fogyasztóként vagy nem munkavállalási célból osztott meg a GE Vernovával.

A jelen Nyilatkozat módosításai

A GE Vernova fenntartja a jogot, hogy módosítsa a jelen GE Vernova nyilatkozatot azzal, hogy a változtatásokat a vonatkozó GE Vernova weboldalakon közzéteszi. Ha a módosított GE Vernova nyilatkozat hatálybalépését követően további GE Vernova Pályázói adatokat nyújt be, vagy kéri, hogy vegyék figyelembe egy GE Vernova pozícióra, az Ön GE Vernova Pályázói adatait az akkor hatályos GE Vernova nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Hatálybalépés időpontja: 2024. április 2.