Wyznaczanie nowego kierunku

U progu nowej technologii jądrowej

Według danych World Nuclear Association Polska mimo postępów w transformacji nadal czerpie z węgla około 70% energii elektrycznej.

Dużym poparciem społecznym cieszą się jednak plany budowy nowych elektrowni jądrowych – lub po prostu zastąpieniu istniejących kotłów węglowych reaktorami SMR – Polska ma szansę stać się poligonem doświadczalnym dla najnowszej generacji technologii jądrowej na świecie.

"

BWRX-300 to przełomowa technologia, która jednocześnie bazuje na dekadach doświadczenia GE Hitachi w energetyce jądrowej. Jest bezpieczna, stabilna, a przy tym odpowiada na współczesne wyzwania w obszarze przeciwdziałania zmianom klimatu.

Dagmara Peret,

Dyrektor Oddziału GE Hitachi Polska

6

Liczba SMR planowanych do realizacji to obecnie ogłoszonych sześć lokalizacji w Polsce

75%

Nastroje społeczne sprzyjają energii jądrowej

Zalety małych reaktorów SMR

Inteligentniejsze, bezpieczniejsze, szybsze i bardziej oszczędne SMR

Technologia BWRX-300 firmy GE Hitachi jest efektem udoskonalenia reaktora ESBWR (ang. economic simplified boiling water reactor – ekonomiczny, uproszczony reaktor wodny wrzący). Połączenie sprawdzonej technologii ESBWR z zaawansowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi oraz innowacyjnymi techologiami budowlanymi zaowocowało powstaniem reaktora SMR, który jest bardziej inteligentny, bezpieczniejszy, szybszy w budowie i tańszy w eksploatacji.

Innowacyjna konstrukcja

Modułowa i otwarta konstrukcja umożliwia budowę reaktora BWRX-300 w ciągu 24-36 miesięcy przy użyciu o 50% mniejszej ilości betonu.

Sprawdzona technologia

Ponad 60 lat doświadczenia w zakresie rozwoju reaktorów jądrowych BWR, które obecnie działają na całym świecie.

Korzyści ekonomiczne

Nakłady w przeliczeniu na 1 MW mocy nawet do 60% niższe w porównaniu z dużymi reaktorami jądrowymi, a nawet z innymi reaktorami SMR.

Często zadawane pytania

Pewność przychodzi wraz z doświadczeniem

Czy energia jądrowa jest czystą technologią?

Ślad węglowy elektrowni jądrowej jest minimalny w porównaniu z jednostkami, które bazują na paliwach kopalnych. Gdyby wszystkie elektrownie węglowe i gazowe na świecie zastąpiono niskoemisyjnymi blokami jądrowymi, globalne emisje CO2 zmniejszyłyby się o prawie 13 miliardów ton rocznie.

Czy Polska wykorzystuje energię jądrową?

Obecnie w Polsce działa tylko jeden badawczy reaktor jądrowy Maria. Nie służy on niestety do produkcji energii elektrycznej.

Jednak od czasu decyzji polskiego rządu z 2005 roku o dywersyfikacji źródeł energii i odejściu od silnego uzależnienia od węgla, perspektywa budowy nowych elektrowni jądrowych najnowszej generacji (w tym reaktorów SMR rozwijanych przez GEH) w Polsce nigdy nie była bardziej realna niż obecnie.

Czy elektrownia jądrowa zajmuje dużą powierzchnię?

Energia jądrowa jest technologią najbardziej efektywną pod względem wykorzystania gruntów. Wymaga jedynie 2,4 km²/TWh energii rocznie. Niemniej jednak reaktory SMR, takie jak GE Hitachi BWRX-300, są również zaprojektowane w taki sposób, by zredukować powierzchnię budynku elektrowni o około 90 procent, co skutkuje minimalnym wpływem na siedliska naturalne w porównaniu z elektrowniami wykorzystującymi paliwa kopalne.

Czy energia jądrowa jest bezpieczna?

Energia jądrowa już od Energia jądrowa od ponad 60 lat jest bezpiecznym źródłem energii w wielu krajach. To jedna z najściślej monitorowanych i regulowanych technologii na świecie. Ma najniższy wskaźnik ofiar śmiertelnych i obrażeń na jednostkę dostarczonej energii elektrycznej w porównaniu ze wszystkimi dostępnymi technologiami. Standardy cybernetyczne i fizyczne obiektu są na najwyższym dostępnym poziomie. Obiekty jądrowe są też monitorowane w trybie całodobowym.

Same reaktory są skonstruowane zgodnie z rygorystycznymi wymogami bezpieczeństwa, podlegają stałemu monitoringowi i są wyposażone w szereg systemów redundancji, aby utrzymać niespotykane nigdzie indziej parametry bezpieczeństwa.

W jaki sposób regulowana jest energetyka jądrowa w Polsce?

Państwowa Agencja Atomistyki (PAA) pełni funkcję polskiego organu dozoru jądrowego. PAA jest nadzorowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i odpowiada za nadzór nad obiektami jądrowymi i składowiskami odpadów promieniotwórczych, ocenę krajowej sytuacji w zakresie promieniowania oraz kontrolę narażenia na promieniowanie w miejscu pracy.

Przeczytaj o niedawno opublikowanej opinii Prezesa PAA Andrzeja Głowackiego na temat BWRX-300 – ważnym etapie procesu przedlicencyjnego.

Czy istnieją inne możliwości wykorzystania technologii jądrowej poza produkcją energii elektrycznej?

Technologię jądrową można wykorzystywać do wielu innych celów niż tylko wytwarzanie energii:

  • Wykorzystanie promieniowania do zwalczania bakterii, owadów i pasożytów, które mogą powodować choroby przenoszone drogą pokarmową.
  • Produkcja nowych odmian roślin uprawnych.
  • Inspekcje przemysłowe, badanie struktury molekularnej i makroskopowej materiałów.
  • Nuklearne przyrządy pomiarowe wykorzystujące źródło promieniotwórcze do wykrywania właściwości przedmiotu (tj. grubości, gęstości lub składu chemicznego).
  • Odsalanie w celu wytworzenia czystej wody pitnej.
  • Paliwo do różnych środków transportu.
  • Liczne produkty konsumenckie – od czujników dymu i kosmetyków po patelnie i kserokopiarki.

Prowadzone są również badania nad produkcją pary z reaktorów jądrowych do zastosowań przemysłowych i systemów ciepłowniczych.

 

Eksperci regionalni Eksperci regionalni

Poznaj nasz zespół

Dzięki naszym międzybranżowym zasobom jesteśmy w stanie obsługiwać zróżnicowaną globalną bazę klientów o silnej lokalnej obecności na rynkach na całym świecie.

Dave Sledzik

Dyrektor wykonawczy ds. operacji biznesowych, PWP NUC – linie produktów jądrowychDyrektor wykonawczy ds. operacji biznesowych, PWP NUC – linie produktów jądrowych

Dagmara Peret

Dyrektor Oddziału GE Hitachi Polska

Justyna Salachna

Główny Kierownik do spraw pozwoleń i zgód,dołączyła do zepołu w grudniu 2022 roku.

Dominik Oleksiak

dołączył do zespołu GEH Polska w czerwcu 2023 roku jako Główny Kierownik Zakupów odpowiedzialny jest za rozwój kompleksowych relacji kontraktowych i strategicznych z dostawcami dla projektu SMR GEH w Polsce i innych krajach europejskich

Jarosław Goździkowski

dołączył do zespołu GEH Poland we wrześniu 2023 roku jako Główny Inżynier Projektu . Na tym stanowisku Jarosław jest głównym kontaktem w zakresie technicznym dla projektu SMR GEH w Polsce i innych krajach europejskich

Magdalena Lula

pracuje w Engineering Innovation Center (EIC GE Vernova Polska), dołączyła do zespołu w lipcu 2023 roku, jako Inżynier Jakości. Do jej głównych obowiązków należy przeprowadzanie ocen i audytów w celu zapewnienia zgodności produktów ze standardami firmy GE Hitachi Nuclear.

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się więcej o GEH Nuclear Energy w Polsce