Wyznaczanie nowego kierunku

U progu nowej technologii jądrowej

Według danych World Nuclear Association Polska mimo postępów w transformacji nadal czerpie z węgla około 70% energii elektrycznej.

Dużym poparciem społecznym cieszą się jednak plany budowy nowych elektrowni jądrowych – lub po prostu zastąpieniu istniejących kotłów węglowych reaktorami SMR – Polska ma szansę stać się poligonem doświadczalnym dla najnowszej generacji technologii jądrowej na świecie.

"

BWRX-300 to przełomowa technologia, która jednocześnie bazuje na dekadach doświadczenia GE Hitachi w energetyce jądrowej. Jest bezpieczna, stabilna, a przy tym odpowiada na współczesne wyzwania w obszarze przeciwdziałania zmianom klimatu.

Dagmara Peret,

Country Executive, Vice President, GE Hitachi Nuclear Energy

24

Liczba SMR planowanych do realizacji to 24 reaktory w 6 potencjalnych lokalizacjach

80%

Nastroje społeczne sprzyjają energii jądrowej

Zalety małych reaktorów SMR

Inteligentniejsze, bezpieczniejsze, szybsze i bardziej oszczędne SMR

Technologia BWRX-300 firmy GE Hitachi jest efektem udoskonalenia reaktora ESBWR (ang. economic simplified boiling water reactor – ekonomiczny, uproszczony reaktor wodny wrzący). Połączenie sprawdzonej technologii ESBWR z zaawansowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi oraz innowacyjnymi techologiami budowlanymi zaowocowało powstaniem reaktora SMR, który jest bardziej inteligentny, bezpieczniejszy, szybszy w budowie i tańszy w eksploatacji.

Często zadawane pytania

Pewność przychodzi wraz z doświadczeniem

Czy energia jądrowa jest czystą technologią?

Ślad węglowy elektrowni jądrowej jest minimalny w porównaniu z jednostkami, które bazują na paliwach kopalnych. Gdyby wszystkie elektrownie węglowe i gazowe na świecie zastąpiono niskoemisyjnymi blokami jądrowymi, globalne emisje CO2 zmniejszyłyby się o prawie 13 miliardów ton rocznie.

Czy Polska wykorzystuje energię jądrową?

Obecnie w Polsce działa tylko jeden badawczy reaktor jądrowy Maria. Nie służy on do produkcji energii elektrycznej.

Jednak od czasu decyzji polskiego rządu z 2005 roku o dywersyfikacji źródeł energii i odejściu od silnego uzależnienia od węgla, perspektywa budowy nowych elektrowni jądrowych najnowszej generacji (w tym reaktorów SMR rozwijanych przez GEH) w Polsce nigdy nie była bardziej realna niż obecnie.

Czy energia jądrowa jest bezpieczna?

Energia jądrowa już od Energia jądrowa od ponad 60 lat jest bezpiecznym źródłem energii w wielu krajach. To jedna z najściślej monitorowanych i regulowanych technologii na świecie. Ma najniższy wskaźnik ofiar śmiertelnych i obrażeń na jednostkę dostarczonej energii elektrycznej w porównaniu ze wszystkimi dostępnymi technologiami. Standardy cybernetyczne i fizyczne obiektu są na najwyższym dostępnym poziomie. Obiekty jądrowe są też monitorowane w trybie całodobowym.

Same reaktory są skonstruowane zgodnie z rygorystycznymi wymogami bezpieczeństwa, podlegają stałemu monitoringowi i są wyposażone w szereg (podwójonych lub potrojonych systemów redundancji, mogących zastąpić się nawzajem w razie awarii), aby utrzymać niespotykane nigdzie indziej parametry bezpieczeństwa.

W jaki sposób regulowana jest energetyka jądrowa w Polsce?

Państwowa Agencja Atomistyki (PAA) pełni funkcję polskiego organu dozoru jądrowego. PAA jest nadzorowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i odpowiada za nadzór nad obiektami jądrowymi i składowiskami odpadów promieniotwórczych, ocenę krajowej sytuacji w zakresie promieniowania oraz kontrolę narażenia na promieniowanie w miejscu pracy.

Przeczytaj o niedawno opublikowanej opinii Prezesa PAA Andrzeja Głowackiego na temat BWRX-300 – ważnym etapie procesu przedlicencyjnego.

Czy istnieją inne możliwości wykorzystania technologii jądrowej poza produkcją energii elektrycznej?

Technologię jądrową można wykorzystywać do wielu innych celów niż tylko wytwarzanie energii:

  • Wykorzystanie promieniowania do zwalczania bakterii, owadów i pasożytów, które mogą powodować choroby przenoszone drogą pokarmową.
  • Produkcja nowych odmian roślin uprawnych.
  • Inspekcje przemysłowe, badanie struktury molekularnej i makroskopowej materiałów.
  • Nuklearne przyrządy pomiarowe wykorzystujące źródło promieniotwórcze do wykrywania właściwości przedmiotu (tj. grubości, gęstości lub składu chemicznego).
  • Odsalanie w celu wytworzenia czystej wody pitnej.
  • Paliwo do różnych środków transportu.
  • Liczne produkty konsumenckie – od czujników dymu i kosmetyków po patelnie i kserokopiarki.

Prowadzone są również badania nad produkcją pary z reaktorów jądrowych do zastosowań przemysłowych i systemów ciepłowniczych.

 

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się więcej o GEH Nuclear Energy w Polsce