Privacy

Privacy

Gedateerd 2 april 2024

GE Vernova en haar volledige en meerderheidsbedrijven (gezamenlijk de “GE Vernova-groep”) respecteren uw bezorgdheid over privacy. Verwijzingen in dit privacybeleid naar “GE Vernova”, “wij”, “ons” en “onze” zijn verwijzingen naar de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, over het algemeen de entiteit die uw persoonlijke gegevens heeft verkregen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de persoonlijke gegevens die we verkrijgen via de eigendommen van de GE Vernova-groep, waaronder websites, mobiele toepassingen en sociale mediapagina's die naar dit privacybeleid verwijzen (“Online Kanalen”); offline verzameling in verband met verkoop, marketing, partner- en leveranciersbetrokkenheid (“Offline Kanalen”); en bronnen van derden, waaronder advertentienetwerken en leadmakelaars (gezamenlijk de “Kanalen”). Dit privacybeleid is niet van toepassing op persoonlijke gegevens die zijn verkregen via onze Careers-website, die onderworpen is aan de privacykennisgeving voor kandidaten die hier beschikbaar is, of op producten en diensten die een afzonderlijk privacybeleid hanteren.

Dit privacybeleid beschrijft de soorten persoonlijke gegevens die we via de kanalen verkrijgen, hoe wij die persoonlijke gegevens kunnen gebruiken, met wie wij de gegevens kunnen delen, en hoe u uw rechten kunt uitoefenen met betrekking tot onze verwerking van de gegevens. Het Privacybeleid beschrijft ook de maatregelen die we nemen om de persoonlijke gegevens die we verkrijgen te beschermen en hoe u contact met ons kunt opnemen over onze privacypraktijken. 

De online kanalen bieden mogelijk koppelingen naar andere websites en diensten van derden of kunnen cookies van derden bevatten die geen eigendom zijn van, en niet worden beheerd door de GE Vernova-groep. Lees het privacybeleid van deze derden om vertrouwd te raken met hun praktijken. U kunt uw keuzes met betrekking tot cookies van derden ook maken met behulp van onze Cookie Consent Tool (Hulpmiddel voor toestemming voor cookies) door te klikken op “Cookies” onder aan de pagina voor het GE Vernova-bedrijfsonderdeel waarvoor u uw cookievoorkeuren wilt beheren.

 

Klik op een van de onderstaande koppelingen om naar de vermelde sectie te gaan:

Persoonlijke gegevens die wij verkrijgen

Wij kunnen persoonlijke gegevens via de kanalen verkrijgen. De soorten persoonlijke gegevens die wij kunnen verkrijgen zijn:

 • contactgegevens (zoals naam, telefoon- en faxnummer, e-mailadres en postadres) voor uzelf of voor anderen (zoals directeuren in uw bedrijf);
 • informatie die wordt gebruikt om uw online account te maken (zoals gebruikersnaam, wachtwoord en beveiligingsvraag en -antwoord);
 • biografische en demografische gegevens (zoals geboortedatum, leeftijd, geslacht, functietitel/naam, burgerlijke staat en afhankelijke, en gegevens over uw echtgeno(o)t(e) en andere familiegegevens);
 • historie van aankopen en klantenondersteuning;
 • financiële informatie (zoals betalingsgegevens, waaronder naam, factuuradres en betaalkaartgegevens. 
 • locatiegegevens (zoals gegevens opgemaakt uit uw IP-adres, land en postcode) en de exacte geo-locatie van uw mobiele apparaat waar wij kennisgeving en keuze hebben verstrekt, indien gepast;
 • audio-, elektronische of visuele gegevens;
 • contactgegevens die u verstrekt over vrienden of andere mensen van wie u wilt dat wij contact met hen opnemen;
 • gevolgtrekkingen over u, inclusief over uw voorkeuren;
 • clickstreamgegevens en andere informatie over uw online activiteiten (zoals over uw apparaten, browsing-acties en gebruikspatronen), met inbegrip van de online kanalen en websites van derden, die wij verkrijgen via het gebruik van cookies, webbakens en soortgelijke technologieën (zie onsCookie Consent Tool (Hulpmiddel voor toestemming voor cookies)); en
 • andere persoonlijke gegevens in de gegevens die u aan ons verstrekt (zoals via onze module “'Neem contactmet ons op.”).

We maken gebruik van externe diensten voor webanalyse in samenhang met de online kanalen, waaronder Google Analytics, Adobe Analytics en Marketo, die gebruikmaken van zogenaamde cookies en soortgelijke technologieën om gegevens te verzamelen (zoals IP-adressen) om gebruik van en interactie met de online kanalen te evalueren. (U kunt weten komen over de reclamefuncties van Google,meer te inclusief de momenteel beschikbare afmeldingsmechanismen van Google Analytics, hier. Om meer te weten te komen over deze en andere analysediensten en hoe u zich hiervoor kunt afmelden,raadpleegt u hier ons Cookie Consent Tool (Hulpmiddel voor toestemming voor cookies).)

 

Houd er rekening mee dat het verstrekken van persoonlijke gegevens aan ons vrijwillig is. Als u ervoor kiest om ons bepaalde gegevens niet te verstrekken, kunnen wij u bepaalde producten en diensten mogelijk niet aanbieden, en heb u mogelijk geen toegang tot bepaalde functies van de online kanalen.

Cookies en gelijksoortige technologieën

Zoals de meeste bedrijven gebruikt GE Vernova cookies en vergelijkbare technologieën (“cookies”) op onze websites om uw ervaring op onze sites te personaliseren en te verbeteren.

Hoe wij cookies gebruiken

Cookies bevatten kleine hoeveelheden informatie die naar uw apparaat worden gedownload wanneer u onze website bezoekt. Cookies worden teruggestuurd naar onze website zodat wij uw apparaat kunnen herkennen.

Essentiële cookiesstellen ons in staat uw apparaat te herkennen om u te helpen efficiënt te navigeren en de door u gevraagde informatie en diensten te verkrijgen.

Analytische en aanpassingscookieszorgen ervoor dat onze site uw voorkeuren onthoudt, zoals taalselectie, en helpen u om informatie te bekijken die het meest relevant is voor uw interesses; deze cookies helpen ons ook om onze websites te onderhouden en te verbeteren door informatie te verstrekken over hoe bezoekers de sites vinden en gebruiken, en hoe goed de sites presteren.

Reclamecookies kunnen in sommige gevallen worden gebruikt om reclameboodschappen relevanter voor u te maken.

Cookie-keuzes maken

U kunt de lijst met cookies van GE Vernova en geselecteerde partners op onze website bekijken en keuzes over deze cookies maken door naar onze Cookie Consent Tool (Hulpmiddel voor toestemming voor cookies) te gaan. Klik op 'Cookies' onder aan de pagina voor het GE Vernova-bedrijfsonderdeel waarvoor u de cookievoorkeuren wilt beheren. Naast onze Cookie Consent Tool (Hulpmiddel voor toestemming voor cookies) kunt u met de meeste browsers uw cookievoorkeuren beheren. Als u besluit cookies op onze website uit te schakelen, kunt u mogelijk niet alle functies van onze website volledig benutten. Met uitzondering van cookies die essentieel zijn voor de werking van deze website (essentiële cookies), kunt u keuzes maken over de cookies op deze website. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies op onze websites te beheren, de Tool een cookie op uw apparaat plaatst zodat uw keuzes kunnen worden gehonoreerd.

 

Tools voor delen

Om uw ervaring op onze websites te verbeteren, sluiten we soms inhoud en tools voor delen in van andere sites van derden, zoals “vind ik leuk”-knoppen van sociale netwerksites; deze sites van derden kunnen ook cookies op uw apparaat plaatsen en gebruiken. GE Vernova heeft geen controle over de plaatsing of toegang van deze cookies van derden. 

De derden kunt u vinden in onze Cookie Consent Tool (Hulpmiddel voor toestemming voor cookies). Lees het privacybeleid van deze derden om vertrouwd te raken met hun praktijken. U kunt keuzes maken met betrekking tot cookies van derden met behulp van onze Cookie Consent Tool (Hulpmiddel voor toestemming voor cookies), door te klikken op “Cookies” onderaan de pagina voor het GE Vernova-bedrijfsonderdeel waarvoor u de cookievoorkeuren wilt beheren.

 

Hoe wij persoonlijke gegevens gebruiken

Wij kunnen de persoonlijke gegevens die wij verkrijgen gebruiken voor de volgende zaken:

 • leveren en toepassen van onze producten en diensten;
 • verwerken en voldoen van bestellingen en u informeren over de status van uw bestelling;
 • communiceren over en beheren van onze producten, diensten, evenementen, programma's en promoties (zoals door het verzenden van meldingen, promotiemateriaal, nieuwsbrieven en andere marketingcommunicatie);
 • uitvoeren en mogelijk maken van enquêtes, sweepstakes, wedstrijden, focusgroepen en marktonderzoekinitiatieven;
 • gegevensanalyse uitvoeren (zoals marktonderzoek, trendanalyse, financiële analyse en klantsegmentatie);
 • het richten van reclame en de effectiviteit van onze marketinginspanningen evalueren (met inbegrip van onze deelname aan reclamenetwerken);
 • leveren van klantenondersteuning;
 • verwerken, evalueren en reageren op verzoeken, vragen en aanmeldingen;
 • maken en beheren van en communiceren met u over uw account (met inbegrip van eventuele aankopen en betalingen);
 • het beheren en registreren van deelnemers voor onze cursussen;
 • leveren van beleggersdiensten;
 • marketing- en verkoopactiviteiten uitvoeren (met inbegrip van het genereren van leads, het nastreven van marketingprospects, het uitvoeren van marktonderzoek, het bepalen en beheren van de effectiviteit van onze reclame- en marketingcampagnes en het beheer van ons merk);
 • besturen, evalueren en verbeteren van onze organisatie (zoals door het beheren, versterken en verbeteren van onze producten en diensten, het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en online kanalen, het beheren van onze communicatie en klantrelaties en het uitvoeren van acties omtrent accounting, auditing, facturatie, afstemming en collectie);
 • uw identiteit controleren en beschermen tegen fraude en andere onwettige activiteiten, onbevoegde transacties, vorderingen en andere verplichtingen, en het beheren van risicoblootstelling en kwaliteit;
 • verrichten van onderzoek en naleven en handhaving van toepasselijke wettelijke voorschriften, relevante industriestandaarden, contractuele verplichtingen en onze beleidslijnen en voorwaarden (zoals dit privacybeleid en andere gebruiksvoorwaarden van online kanalen); en
 • de veiligheid en beveiliging van onze producten, diensten, online kanalen, netwerkdiensten, informatiebronnen en medewerkers behouden en verbeteren.

Wij kunnen persoonlijke gegevens die wij via online kanalen verkrijgen combineren met informatie die wij via offline kanalen verkrijgen, evenals met andere informatie, voor de hierboven beschreven doeleinden. 

Wij kunnen persoonlijke gegevens anonimiseren of samenvoegen en gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden en voor andere doeleinden, voor zover toegestaan onder toepasselijke wetgeving. Wij kunnen ook persoonlijke gegevens gebruiken voor extra doeleinden die wij op het tijdstip van verzameling identificeren. Wij zullen om uw toestemming vragen voor deze extra toepassingen, voor zover voorgeschreven onder toepasselijke wetgeving.

Indien voorgeschreven onder toepasselijke wetgeving, zullen wij uw toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden.

De rechtsgrondslag voor GE Vernova om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zoals hierboven beschreven, is meestal een van de volgende:

 • Uw toestemming;
 • Uitvoering van een contract met u of een betrokken partij;
 • Onze legitieme zakelijke belangen; of
 • Naleving van onze wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonlijke gegevens

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet en maken uw persoonlijke gegevens niet openbaar, behalve zoals hier of op het tijdstip van de verzameling beschreven.

 • Wij kunnen persoonlijke gegevens delen binnen de GE Vernova-groep voor de doeleinden zoals beschreven in dit privacybeleid.
 • Wij kunnen persoonlijke gegevens delen met dienstverleners die wij hebben aangetrokken om namens ons diensten te verrichten (zoals betalingsverwerkingen, afhandeling van bestellingen, klantenondersteuning en gegevensanalyse). Deze dienstverleners zijn contractueel verplicht om de aan hen verstrekte gegevens te beschermen en mogen dergelijke gegevens niet gebruiken of openbaar maken, behalve indien dat nodig is om namens ons diensten te verrichten of om te voldoen aan wettelijke vereisten.
 • We kunnen persoonlijke gegevens delen met onze gezamenlijke marketingpartners en andere zakelijke partners voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven, of in het geval van verwerking die specifiek is voor een bepaald GE Vernova-bedrijfsonderdeel, zoals beschreven in de mededeling over privacy en/of informatieverwerking van het bedrijfsonderdeel.
 • Wij kunnen persoonlijke gegevens over u bekendmaken (1) als dit is vereist of is toegestaan onder toepasselijke wetgeving of juridische procedures (zoals een gerechtelijk bevel of dagvaarding), (2) aan wetshandhavingsautoriteiten of andere overheidsfunctionarissen om te voldoen aan een legitiem en wettelijke verzoek, (3) wanneer wij geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om lichamelijk letsel of financiële schade te voorkomen, (4) om onze wettelijke rechten aan te tonen, uit te oefenen of te verdedigen, (5) in verband met een onderzoek van vermoedelijke of feitelijke fraude of onwettige activiteit of (6) op andere wijze met uw toestemming.
 • Wij behouden ons het recht voor om alle gegevens die wij over u hebben over te brengen naar betrokken derden in het geval van een potentiële of werkelijke verkoop of overdracht van het geheel of een deel van onze onderneming of onze activa (inclusief in geval van fusie, overname, joint venture, reorganisatie, desinvestering, ontbinding of liquidatie) of andere bedrijfscombinatie. 

In dat geval eisen we van de betreffende derden dat ze vergelijkbare beschermingsniveaus bieden als de GE Vernova-groep biedt met betrekking tot de informatie die we delen.

Gegevensoverdrachten

Wij kunnen de persoonlijke gegevens die wij verzamelen via de kanalen overbrengen naar en opslaan in andere landen, waaronder de VS. Deze landen hebben mogelijk verschillende gegevensbeschermingswetten dan het land waar de gegevens zijn verstrekt. Als wij dat doen, zullen wij de persoonlijke gegevens alleen overdragen voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens overdragen aan ontvangers in andere landen, nemen wij maatregelen ter bescherming van die informatie, voor zover dat onder toepasselijke wetgeving is vereist. De GE Vernova-groep is bindende bedrijfsvoorschriften aangegaan voor de behandeling van persoonsgegevens van ingezetenen van de Europese Unie. Voor meer informatie over de bindende bedrijfsvoorschriften van de GE Vernova-groep, klikt u hier.

De privacypraktijken van GE Vernova, beschreven in dit privacybeleid, voldoen aan de systemen APEC aangaande grensoverschrijdende privacyregels (Cross Border Privacy Rules, CBPR) en voor privacy-erkenning voor verwerkers (Privacy Recognition for Processors, PRP). Het CBPR-systeem van APEC biedt een kader voor organisaties om bescherming van persoonlijke gegevens te waarborgen die worden overgedragen tussen deelnemende APEC-economieën. Meer informatie over het APEC-kader is beschikbaar op: vindt u hier.

Uw keuzes

Wij bieden u bepaalde keuzes met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij over u verkrijgen. Om uw voorkeuren bij te werken, de communicatie die u van ons ontvangt te beperken of om een verzoek in te dienen, neemt u contact met ons op zoals vermeld in de sectieContact met ons opnemen van dit privacybeleid.

U kunt ook een keuze maken over hoe informatie over uw belangen wordt gebruikt door reclamenetwerken om u relevante reclame te bieden. Voor meer informatie over hoe u zich kunt afmelden voor op interesse gebaseerde reclame van reclamenetwerken in de Verenigde Staten, gaat u naar Digital Advertising Alliance, en het Network Advertising Initiative In de Europese Unie gaat u naarEuropean Interactive Digital Advertising Alliance. In Canada gaat u, om toestemming te verlenen voor het ontvangen elektronische communicatie, naarhttps://www.ge.com/ca/casl Bezoek voor meer informatie over het afmelden voor het ontvangen van elektronische communicatie naar naar https://sc.ge.com/*casl-unsubscribe. De online kanalen zijn niet ontworpen om te reageren op 'niet volgen'-signalen die worden ontvangen van webbrowsers.

Voor zover opgenomen in de wetgeving van uw bevoegdheid, hebt u mogelijk het recht om (1) toegang te krijgen tot bepaalde persoonlijke gegevens die wij over u behouden; (2) te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens bijwerken, corrigeren, aanpassen of beperken of om (3) uw recht op gegevensportabiliteit uit te voeren. Voor zover bepaald door de wet, kunt u de toestemming die u eerder aan ons hebt verstrekt intrekken, of kunt u op ieder gewenst moment bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van legitieme gronden met betrekking tot uw specifieke situatie. Wij zullen uw voorkeuren vanaf dat moment en waar gepast toepassen. 

Als u een verzoek wilt indienen om deze rechten uit te oefenen, dient u contact met ons op te nemen zoals aangegeven in de sectie Contact met ons opnemen van dit privacybeleid. Voor meer informatie, zie de sectie 'Rechten van het individu' in onze bindendebedrijfsvoorschriften hier. Om uw privacy te beschermen en de veiligheid te behouden, kunnen wij maatregelen nemen om uw identiteit te verifiëren alvorens u toegang tot de gegevens krijgt. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan een heffing worden toegepast voordat wij u voorzien van een kopie van de persoonlijke gegevens die wij over u onderhouden. Afhankelijk van uw locatie kunt u het recht hebben om een klacht in te dienen met een overheidsregelaar als u niet tevreden bent met ons antwoord. GE Vernova probeert klachten binnen dertig dagen na ontvangst te beantwoorden.

Hoe wij de overdracht van uw persoonlijke gegevens beschermen

Wij onderhouden administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen, in overeenstemming met de wettelijke vereisten van waar de persoonlijke gegevens werden verkregen. De maatregelen zijn ontworpen ter bescherming tegen illegale of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, gebruik of openbaarmaking van, of toegang tot, de persoonlijke gegevens die via de kanalen aan ons zijn verstrekt.

Behoud van persoonlijke gegevens

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, behouden wij persoonlijke gegevens over u zolang (1) dat nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, overeenkomstig de bepalingen van dit privacybeleid, of (2) wij een andere wettige basis hebben zoals vermeld in dit privacybeleid of op het punt van inzameling, voor het behouden van die gegevens buiten de periode waarvoor het noodzakelijk is ten behoeve van het oorspronkelijke doeleinde waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld.

Aanvullende gegevens en bevoegdheidspecifieke kennisgevingen

Persoonlijke gegevens van kinderen

De online kanalen zijn ontworpen voor een algemeen publiek en zijn niet gericht op kinderen onder de leeftijd van 13 jaar. Wij verzamelen niet bewust en vragen geen persoonlijke gegevens van kinderen onder de leeftijd van 13 via de online kanalen. Als wij ons ervan bewust worden dat wij persoonlijke gegevens van een kind van jonger dan 13 jaar hebben verzameld, zullen wij de gegevens op korte termijn uit onze administratie verwijderen. Als u van mening bent dat een kind van jonger dan 13 jaar aan ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op zoals vermeld in de sectieContact met ons opnemen in dit privacybeleid.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Dit privacybeleid kan periodiek en zonder voorafgaande kennisgeving aan u worden bijgewerkt om wijzigingen in onze informatiepraktijken weer te geven. Bovenaan dit privacybeleid zullen we aangeven wanneer het meest recent is bijgewerkt met wezenlijke wijzigingen.

Contact met ons opnemen

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid of als u wilt dat wij gegevens over u of over uw voorkeuren bijwerken, neem dan contact met ons op via onsFormulier voor terugkoppeling en inlichtingen, of schrijf naar ons via:

T.a.v.: Chief Executive Officer 
GE Vernova 
58 Charles St  
Quincy, MA 02141 
Verenigde Staten

Als u onopgeloste zorgen hebt over privacy of gegevensgebruik die we niet naar wens hebben behandeld, kunt u (gratis) contact opnemen met onze in de V.S. gevestigde, externe aanbieder van geschillenbeslechting op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.