Privacy

Privacy

Data: 02 kwietnia 2024 r.

GE Vernova oraz podmioty będące w całości lub w większości jej własnością (zwane łącznie „Grupa GE Vernova”) szanują obawy użytkownika dotyczące prywatności. Odniesienia w niniejszej Polityce Prywatności do „GE Vernova”, „my”, „nas” i „nasz” są odniesieniami do podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych użytkownika, którym zasadniczo jest podmiot uzyskujący dane osobowe użytkownika.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych, które uzyskujemy za pośrednictwem właściwości Grupy GE Vernova, w tym witryn internetowych, aplikacji mobilnych i stron mediów społecznościowych, które odwołują się do niniejszej Polityki prywatności („Kanały online”); gromadzenia offline w związku ze sprzedażą, marketingiem, zaangażowaniem partnerów i dostawców („Kanały offline”); oraz źródeł zewnętrznych, w tym sieci reklamowych i brokerów potencjalnych klientów (łącznie „Kanały”). Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem naszej strony internetowej Kariera, która podlega Informacji o ochronie prywatności użytkowników dostępnej tutaj lub do produktów i usług, które publikują oddzielne polityki prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje rodzaje danych osobowych, które uzyskujemy za pośrednictwem Kanałów, w jaki sposób możemy wykorzystywać te dane osobowe, komu możemy je udostępniać oraz w jaki sposób użytkownik może korzystać ze swoich praw dotyczących przetwarzania przez nas tych informacji. Polityka prywatności opisuje również środki, jakie podejmujemy w celu ochrony uzyskanych przez nas danych osobowych oraz sposób, w jaki można skontaktować się z nami w sprawie naszych praktyk dotyczących prywatności. 

Kanały Online mogą udostępniać łącza do innych stron internetowych i funkcji stron trzecich lub zawierać pliki cookie stron trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Grupę GE Vernova. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności tych stron trzecich w celu zapoznania się z ich praktykami. Użytkownik może również dokonać wyboru dotyczącego plików cookie stron trzecich za pomocą naszego narzędzia do wyrażania zgody na pliki cookie, klikając „Pliki cookie” u dołu strony dla firmy GE Vernova Business, dla której użytkownik chce zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookie.

 

Kliknij jedno z poniższych łączy, aby przejść do wymienionej sekcji:

Dane osobowe, które uzyskujemy

Możemy uzyskiwać dane osobowe za pośrednictwem Kanałów. Rodzaje danych osobowych, które możemy uzyskać, obejmują:

 • informacje kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i faksu, adres e-mail i adres pocztowy) dotyczące użytkownika lub innych osób (takich jak dyrektorzy firmy);
 • informacje używane do utworzenia konta online (takie jak nazwa użytkownika, hasło oraz pytanie i odpowiedź zabezpieczająca);
 • informacje biograficzne i demograficzne (takie jak data urodzenia, wiek, płeć, stanowisko/stanowisko, stan cywilny oraz informacje o osobach pozostających na utrzymaniu, małżonkach i innych członkach rodziny);
 • historia zakupów i obsługi klienta;
 • informacje finansowe (takie jak informacje dotyczące płatności, w tym imię i nazwisko, adres rozliczeniowy i dane karty płatniczej). 
 • dane dotyczące lokalizacji (takie jak dane pochodzące z adresu IP, kraju i kodu pocztowego użytkownika) oraz dokładna geolokalizacja urządzenia mobilnego użytkownika, w przypadku gdy ten został o tym powiadomiony i dokonał odpowiedniego wyboru;
 • informacje dźwiękowe, elektroniczne lub wizualne;
 • podane przez użytkownika informacje kontaktowe dotyczące znajomych lub innych osób, z którymi ten chciałby się skontaktować;
 • wnioskowanie o użytkowniku, w tym o jego preferencjach;
 • dane strumienia kliknięć i inne informacje o aktywności online użytkownika (takie jak informacje o urządzeniach, działaniach związanych z przeglądaniem i wzorcach użytkownika), w tym w Kanałach online i witrynach internetowych osób trzecich, które uzyskujemy za pomocą plików cookie, sygnałów nawigacyjnych w sieci Web i podobnych technologii (patrz nasze Narzędzie do wyrażania zgody na pliki cookie); oraz
 • inne dane osobowe zawarte w treściach przesyłanych nam przez użytkownika (np. za pośrednictwem naszej strony internetowej "Kontakt z nami”).

W związku z Kanałami online korzystamy z zewnętrznych usług analityki internetowej, w tym Google Analytics, Adobe Analytics i Marketo, które wykorzystują pliki cookie i podobne technologie do gromadzenia danych (takich jak adresy IP) w celu oceny korzystania z Kanałów online i interakcji z nimi. (użytkownik może dowiedzieć się o funkcjach reklamowych Google, w tym o obecnie dostępnych mechanizmach rezygnacji z Google Analytics obecnie dostępne mechanizmy rezygnacji, tutaj. Aby dowiedzieć się więcej o tych i innych usługach analitycznych oraz o tym, jak z nich zrezygnować, zapoznaj się z naszym narzędziem do wyrażania zgody na pliki cookie tutaj.)

Należy pamiętać, że podanie nam danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie przekazywać nam określonych informacji, możemy nie być w stanie zaoferować mu określonych produktów i usług, a użytkownik może nie mieć dostępu do określonych funkcji Kanałów online.

Podobnie jak większość firm, GE Vernova wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie („pliki cookie”) w swoich witrynach internetowych w celu personalizacji i poprawy komfortu korzystania z naszych witryn.

Jak wykorzystujemy pliki cookie

Pliki cookie zawierają niewielkie ilości informacji, które są pobierane na urządzenie użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny internetowej.  Pliki cookie są wysyłane z powrotem do naszej witryny internetowej, aby umożliwić nam rozpoznanie urządzenia użytkownika.

Niezbędne pliki cookie pozwalają nam rozpoznać urządzenie użytkownika, aby ułatwić mu sprawną nawigację w celu uzyskania żądanych informacji i usług.

Analityczne i personalizujące pliki cookie umożliwiają naszej witrynie zapamiętanie preferencji użytkownika, takich jak wybór języka, i pomagają w wyświetlaniu informacji, które są najbardziej odpowiednie dla jego zainteresowań; te pliki cookie pomagają nam również w utrzymaniu i ulepszaniu naszych witryn internetowych poprzez dostarczanie informacji o tym, jak odwiedzający znajdują i korzystają z witryn oraz jak dobrze działają witryny.

Reklamowe pliki cookie mogą być wykorzystywane w niektórych przypadkach w celu lepszego dopasowania komunikatów reklamowych do użytkownika.

Wybór plików cookie

Użytkownik może zapoznać się z listą plików cookie GE Vernova i wybranych partnerów na naszej stronie internetowej oraz dokonywać wyborów dotyczących tych plików cookie, odwiedzając nasze narzędzie do wyrażania zgody na pliki cookie, klikając „Pliki cookie” na dole strony dla GE Vernova Business, dla której użytkownik chce zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookie. Oprócz naszego narzędzia do wyrażania zgody na pliki cookie, większość przeglądarek umożliwia zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików cookie. Jeśli użytkownik zdecyduje się wyłączyć pliki cookie w naszej witrynie, może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny. Z wyjątkiem plików cookie, które są niezbędne do działania tej witryny (Niezbędne pliki cookie), użytkownik może dokonywać wyborów dotyczących plików cookie w tej witrynie. Uwaga:

 

Udostępnianie narzędzi

Aby zwiększyć wygodę korzystania z naszych witryn internetowych, czasami osadzamy treści i narzędzia do udostępniania z innych witryn stron trzecich, takie jak przyciski „Lubię to” z serwisów społecznościowych; te witryny stron trzecich mogą również umieszczać pliki cookie na urządzeniu użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp. GE Vernova nie kontroluje umieszczania ani dostępu do tych plików cookie stron trzecich. 

Strony trzecie można znaleźć w naszym narzędziu do wyrażania zgody na pliki cookie. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności tych stron trzecich w celu zapoznania się z ich praktykami. Użytkownik może dokonać wyboru dotyczącego plików cookie stron trzecich za pomocą naszego narzędzia do wyrażania zgody na pliki cookie, klikając „Pliki cookie” u dołu strony dla firmy GE Vernova Business, dla której użytkownik chce zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookie.

 

Jak wykorzystujemy dane osobowe

Możemy wykorzystywać uzyskane dane osobowe do:

 • dostarczania i administrowania naszymi produktami i usługami;
 • przetwarzania i realizacji zamówień oraz informowania użytkownika o statusie jego zamówienia;
 • informowania o naszych produktach, usługach, wydarzeniach, programach i promocjach oraz administrowania nimi (np. poprzez wysyłanie powiadomień, materiałów promocyjnych, biuletynów i innych komunikatów marketingowych);
 • przeprowadzania i ułatwiania ankiet, loterii, konkursów, grup fokusowych i inicjatyw badań rynkowych;
 • przeprowadzania analiz danych (takich jak badania rynku, analiza trendów, analiza finansowa i segmentacja klientów);
 • angażowania się w retargetowanie reklam i oceny skuteczność naszych działań marketingowych (w tym poprzez nasz udział w sieciach reklamowych);
 • zapewnienia obsługi klienta;
 • przetwarzania, oceny i odpowiadania na wnioski, zapytania i aplikacje;
 • tworzenia, administrowania i komunikowania się z użytkownikiem w sprawie jego konta (w tym wszelkich zakupów i płatności);
 • administrowania i rejestrowania uczestników naszych kursów;
 • zapewnienia obsługi inwestorów;
 • prowadzenia działań marketingowych i sprzedażowych (w tym generowania leadów, poszukiwania potencjalnych klientów, przeprowadzania badań rynkowych, określania i zarządzania skutecznością naszych kampanii reklamowych i marketingowych oraz zarządzania naszą marką);
 • obsługi, oceny i doskonalenia naszej działalności (np. poprzez administrowanie, ulepszanie i doskonalenie naszych produktów i usług; opracowywanie nowych produktów, usług i kanałów online; zarządzanie naszą komunikacją i relacjami z klientami; oraz prowadzenie działań księgowych, audytowych, rozliczeniowych, uzgadniających i windykacyjnych);
 • weryfikacji tożsamości użytkownika oraz ochrony przed oszustwami i innymi bezprawnymi działaniami, nieautoryzowanymi transakcjami, roszczeniami i innymi zobowiązaniami oraz zapobiegania im, a także zarządzania narażeniem na ryzyko i jakością;
 • prowadzenia dochodzeń oraz przestrzeganie i egzekwowania obowiązujących wymogów prawnych, odpowiednich standardów branżowych, zobowiązań umownych oraz naszych polityk i warunków (takich jak niniejsza Polityka prywatności i inne warunki korzystania z kanałów online); oraz
 • utrzymywania i zwiększania bezpieczeństwa naszych produktów, usług, Kanałów online, usług sieciowych, zasobów informacyjnych i pracowników.

Możemy łączyć dane osobowe uzyskane za pośrednictwem Kanałów online z informacjami uzyskanymi za pośrednictwem Kanałów offline, a także z innymi informacjami, w celach opisanych powyżej. 

Możemy anonimizować lub agregować dane osobowe i wykorzystywać je do celów opisanych powyżej oraz do innych celów w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Możemy również wykorzystywać dane osobowe do dodatkowych celów, które określimy w momencie ich gromadzenia. Uzyskamy zgodę użytkownika na te dodatkowe zastosowania w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo.

Tam, gdzie jest to wymagane przez obowiązujące prawo, uzyskamy zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Podstawą prawną przetwarzania przez GE Vernova danych osobowych użytkownika w sposób opisany powyżej będzie zazwyczaj jedna z poniższych podstaw:

 • zgoda użytkownika;
 • wykonanie umowy z użytkownikiem lub odpowiednią stroną;
 • nasze uzasadnione interesy biznesowe; lub
 • zgodność z naszymi zobowiązaniami prawnymi.

Udostępnianie danych osobowych

Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie ujawniamy danych osobowych użytkownika, z wyjątkiem przypadków opisanych tutaj lub w momencie ich gromadzenia.

 • Możemy udostępniać dane osobowe w ramach Grupy GE Vernova w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.
 • Możemy udostępniać dane osobowe usługodawcom, których zatrudniliśmy do świadczenia usług w naszym imieniu (takich jak przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, obsługa klienta i analiza danych). Usługodawcy ci są zobowiązani na mocy umowy do ochrony przekazanych im informacji i nie mogą wykorzystywać ani ujawniać takich informacji, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do świadczenia usług w naszym imieniu lub w celu spełnienia wymogów prawnych.
 • Możemy udostępniać dane osobowe naszym wspólnym partnerom marketingowym i innym partnerom biznesowym w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub w przypadku przetwarzania, które jest specyficzne dla konkretnej firmy GE Vernova Business, zgodnie z opisem w oświadczeniu o prywatności i / lub praktykach przetwarzania informacji w firmie.
 • Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika, (1) jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez obowiązujące prawo lub procedury prawne (takie jak nakaz sądowy lub wezwanie do sądu), (2) organom ścigania lub innym urzędnikom państwowym w celu spełnienia uzasadnionego żądania prawnego, (3) jeśli uważamy, że ujawnienie jest konieczne, aby zapobiec szkodom fizycznym lub stratom finansowym, (4) w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw, (5) w związku z dochodzeniem w sprawie podejrzenia lub faktycznego oszustwa lub nielegalnej działalności lub (6) w inny sposób za zgodą użytkownika.
 • Zastrzegamy sobie prawo do przekazania odpowiednim stronom trzecim wszelkich posiadanych przez nas informacji o użytkowniku w przypadku potencjalnej lub faktycznej sprzedaży lub przeniesienia całości lub części naszej działalności lub aktywów (w tym w przypadku fuzji, przejęcia, wspólnego przedsięwzięcia, reorganizacji, zbycia, rozwiązania lub likwidacji) lub innego połączenia jednostek gospodarczych. 

W takim przypadku będziemy wymagać od odpowiednich stron trzecich zapewnienia porównywalnego poziomu ochrony, jaki Grupa GE Vernova zapewnia w odniesieniu do udostępnianych przez nas informacji.

Transfery danych

Możemy przekazywać dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Kanałów do i przechowywać takie dane w innych krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, w których mogą obowiązywać inne przepisy o ochronie danych niż w kraju, w którym informacje zostały przekazane. Jeśli to zrobimy, przekażemy dane osobowe wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. W zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo, gdy przekazujemy dane osobowe użytkownika odbiorcom w innych krajach, podejmujemy środki w celu ochrony tych informacji. Grupa GE Vernova zawarła Wiążące Reguły Korporacyjne regulujące przetwarzanie przez nas danych osobowych mieszkańców Unii Europejskiej. Aby uzyskać więcej informacji na temat Wiążących Zasad Korporacyjnych Grupy GE Vernova, kliknij tutaj.

Praktyki ochrony prywatności GE Vernova, opisane w niniejszej Polityce prywatności, są zgodne z transgranicznymi zasadami ochrony prywatności APEC (CBPR) i systemami uznawania prywatności dla podmiotów przetwarzających dane (PRP). System CBPR APEC stanowi ramy dla organizacji w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przekazywanych między uczestniczącymi gospodarkami APEC. Więcej informacji na temat ram systemu APEC można znaleźć tutaj.

Wybory użytkownika

Oferujemy użytkownikowi pewne możliwości wyboru w związku z danymi osobowymi, które uzyskujemy na jego temat. Aby zaktualizować swoje preferencje, ograniczyć otrzymywaną od nas komunikację lub złożyć wniosek, należy skontaktować się z nami w sposób określony w sekcji Jak się z nami skontaktować w niniejszej Polityce prywatności.

Użytkownik może również decydować o tym, w jaki sposób informacje o jego zainteresowaniach są wykorzystywane przez sieci reklamowe do dostarczania mu odpowiednich reklam. Aby dowiedzieć się, jak zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach w sieci reklamowej w Stanach Zjednoczonych, odwiedź stronę Digital Advertising Alliance oraz Network Advertising Initiative W Unii Europejskiej można odwiedzić stronę Europejski Sojusz na rzecz Interaktywnej Reklamy Cyfrowej. Aby wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej w Kanadzie, odwiedź stronę https://www.ge.com/ca/casl, a w celu dowiedzenia się, jak zrezygnować z otrzymywania wiadomości elektronicznych, odwiedź stronę https://sc.ge.com/*casl-unsubscribe. Kanały online nie są zaprojektowane do reagowania na sygnały „nie śledź” odbierane z przeglądarek internetowych.

W zakresie przewidzianym przez prawo obowiązujące w jurysdykcji użytkownika, może mu przysługiwać prawo do (1) dostępu do pewnych danych osobowych przetwarzanych przez nas na jego temat i żądania szczegółowych informacji na temat takiego przetwarzania; (2) żądania aktualizacji, korekty, zmiany, usunięcia lub ograniczenia swoich danych osobowych lub (3) możliwość skorzystania z prawa do przenoszenia danych. Tam, gdzie jest to przewidziane przez prawo, użytkownik może w dowolnym momencie wycofać udzieloną nam wcześniej zgodę lub sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych z uzasadnionych przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, a my zastosujemy jego preferencje w przyszłości. 

Aby poprosić o skorzystanie z tych praw, należy skontaktować się z nami w sposób wskazany w sekcji Jak się z nami skontaktować w niniejszej Polityce prywatności. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją „Indywidualne prawa” w naszym dokumencie Wiążące Reguły Korporacyjne tutaj. Aby chronić prywatność użytkownika i zachować bezpieczeństwo, możemy podjąć kroki w celu zweryfikowania jego tożsamości przed udzieleniem mu dostępu do informacji. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, przed dostarczeniem użytkownikowi kopii jakichkolwiek przechowywanych przez nas danych osobowych może zostać naliczona opłata. W zależności od lokalizacji użytkownik może mieć prawo do złożenia skargi do rządowego organu regulacyjnego, jeśli nie jest zadowolony z naszej odpowiedzi. GE Vernova stara się odpowiadać na skargi w ciągu trzydziestu dni od ich otrzymania.

Jak chronimy transmisję danych osobowych

Utrzymujemy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, zgodne z wymogami prawnymi w miejscu uzyskania danych osobowych, mające na celu ochronę przed bezprawnym lub nieupoważnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, wykorzystaniem lub ujawnieniem danych osobowych przekazanych nam za pośrednictwem Kanałów lub dostępem do nich.

Przechowywanie danych osobowych

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, przechowujemy dane osobowe uzyskane o użytkowniku tak długo, jak (1) są one potrzebne do celów, dla których je uzyskaliśmy, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności lub (2) mamy inną podstawę prawną, określoną w niniejszej Polityce prywatności lub w momencie gromadzenia, do przechowywania tych informacji poza okresem, w którym są one niezbędne do realizacji pierwotnego celu uzyskania danych osobowych.

Dodatkowe informacje i Oświadczenia dotyczące jurysdykcji

Dane osobowe dzieci

Kanały online są przeznaczone dla ogółu odbiorców i nie są skierowane do dzieci w wieku poniżej 13 lat. Nie gromadzimy świadomie ani nie zabiegamy o dane osobowe dzieci poniżej 13 roku życia za pośrednictwem Kanałów online. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od dziecka w wieku poniżej 13 lat, niezwłocznie usuniemy te informacje z naszych rejestrów. Jeśli użytkownik uważa, że dziecko w wieku poniżej 13 lat mogło przekazać nam dane osobowe, należy skontaktować się z nami w sposób określony w sekcji Jak się z nami skontaktować niniejszej Polityki prywatności.

Zmiany w naszej Polityce prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana bez uprzedniego powiadomienia użytkownika w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach informacyjnych. W górnej części niniejszej Polityki prywatności wskażemy, kiedy została ona ostatnio zaktualizowana o istotne zmiany.

Jak się z nami skontaktować

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub jeśli chce, abyśmy zaktualizowali informacje, które posiadamy o nim lub jego preferencjach, należy się z nami skontaktować, odwiedzając naszą stronę internetową Opinie i formularz z pytaniami lub pisząc do nas na adres:

Do rąk: Główny specjalista ds. ochrony prywatności 
GE Vernova  
58 Charles St  
Cambridge, MA 02141 
Stany Zjednoczone

Jeżeli nie rozwiązaliśmy w satysfakcjonujący sposób Twoich wątpliwości dotyczących prywatności lub wykorzystania danych, skontaktuj się z naszym zewnętrznym dostawcą usług rozstrzygania sporów z siedzibą w USA (bezpłatnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.