Privacy

Privacy

Ze dne 2. dubna 2024

Společnost GE Vernova a její plně a většinově vlastněné právnické subjekty (souhrnně „společnost GE Vernova Group“) respektuje vaše soukromí. Zmínky o „společnosti GE Vernova“, „my“, „nás“ a „naše“ v těchto zásadách ochrany osobních údajů odkazují na právnické subjekty odpovědné za zpracování vašich osobních údajů, což je zpravidla právnický subjekt, který získá vaše osobní údaje.

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pro osobní údaje, které získáme prostřednictvím majetku společnosti GE Vernova Group, včetně webových stránek, mobilních aplikací a stránek sociálních médií, odkazujících na tyto zásady osobních údajů (souhrnně „online kanály“); offline shromažďováním údajů v souvislosti s prodejem, marketingem a spoluprací s partnery (souhrnně „offline kanály“) a prostřednictvím zdrojů třetích stran, včetně reklamních sítí a makléřů potenciálních zákazníků (souhrnně „kanály“). Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na osobní údaje získané prostřednictvím naší webové stránky kariér: ta podléhá zásadám ochrany osobních údajů uchazečů o pracovní pozice, jež jsou dostupné zde. Nevztahují se ani na produkty a služby, u nichž jsou zveřejněny vlastní zásady ochrany osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů obsahují popis typů osobních údajů, které získáváme prostřednictvím kanálů. Uvádějí také, jak smíme tyto osobní údaje používat, s kým je můžeme sdílet, a jak můžete uplatnit svá práva týkající se způsobu, jakým informace zpracováváme. Zásady ochrany osobních údajů rovněž popisují opatření, která přijímáme k zabezpečení získaných osobních údajů, a uvádějí, jak nás můžete kontaktovat ohledně našich postupů ochrany osobních údajů. 

Online kanály mohou nabízet odkazy na webové stránky a funkce třetích stran, nebo mohou obsahovat soubory cookie třetích stran, které nejsou ve vlastnictví ani pod kontrolou společnosti GE Vernova Group. Projděte si prosím zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran a seznamte se s jejich postupy. Své volby týkající se souborů cookie třetích stran můžete také uplatnit prostřednictvím našeho nástroje Souhlas se soubory cookie kliknutím na položku „Soubory cookie“ ve spodní části té stránky společnosti GE Vernova Business, pro kterou chcete předvolby souborů cookie spravovat.

 

Kliknutím na jeden z odkazů níže přejdete na uvedenou část:

Osobní údaje, které získáváme

Osobní údaje můžeme získávat prostřednictvím kanálů. Můžeme získávat tyto typy osobních údajů:

 • kontaktní údaje (například jméno, telefonní a faxové číslo, e-mailovou a poštovní adresu) pro vás nebo pro ostatní (např. vedoucí představitele vaší firmy),
 • údaje použité k vytvoření vašeho online účtu (například uživatelské jméno, heslo a bezpečnostní otázku a odpověď),
 • biografické a demografické údaje (např. datum narození, věk, pohlaví, pracovní zařazení nebo pozice, rodinný stav a informace o případných vyživovaných osobách, partnerech a další rodinné informace),
 • historie nákupů a zákaznického servisu,
 • finanční údaje (například platební údaje včetně jména, fakturační adresy a údajů o platební kartě), 
 • údaje o poloze (například údaje odvozené z vaší IP adresy, země a PSČ) a přesné zeměpisné umístění vašeho mobilního zařízení, kde jsme poskytli upozornění a možnost volby, podle potřeby,
 • zvukové, elektronické nebo vizuální údaje,
 • vámi poskytnuté kontaktní údaje přátel nebo jiných osob, které jsme měli na vaše přání kontaktovat,
 • závěry o vás včetně vašich preferencí,
 • údaje typu clickstream a další údaje o vašich online aktivitách (například informace o vašich zařízeních, procházení a vzory způsobu využití), a to ze všech online kanálů a webových stránek třetích stran, které získáváme prostřednictvím souborů cookie, webových majáků a podobných technologií (viz náš nástroj Souhlas se soubory cookie) a
 • ostatní osobní údaje z obsahu, který nám odesíláte (například prostřednictvím funkce „Kontaktujte nás“).

V souvislosti s online kanály využíváme analytické služby třetích stran, například Google Analytics, Adobe Analytics a Marketo, které používají soubory cookie a další podobné technologie k shromažďování dat (například IP adres) pro vyhodnocení použití a interakci s online kanály. (Zde se můžete dozvědět o reklamních funkcích Google včetně mechanismů odstoupení, které jsou aktuálně k dispozici ve službách Google Analytics. Další informace o těchto a dalších analytických službách a možnostech, jak odstoupit, získáte v našem nástroji Souhlas se soubory cookie zde.)

 

Upozorňujeme, že nám své osobní údaje poskytujete dobrovolně. Pokud se rozhodnete nám určité údaje neposkytnout, nemusíme být schopni nabídnout vám některé produkty a služby, a možná nebudete moci získat přístup k některým funkcím online kanálů.

Podobně jako většina ostatních společností používá i společnost GE Vernova na svých webových stránkách soubory cookie a podobné technologie (dále označované „soubory cookie“), které slouží k přizpůsobení a zlepšení prostředí pro uživatele našich stránek.

Jak používáme soubory cookie

Soubory cookie obsahují malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stáhnou do vašeho zařízení.  Soubory cookie se potom odesílají zpět na naše webové stránky, abychom mohli vaše zařízení rozpoznat.

Nezbytné soubory cookie nám umožňují rozpoznat vaše zařízení, abychom vám pomohli s efektivním procházením stránek a se získáváním požadovaných informací a služeb.

Analytické a přizpůsobovací soubory cookie umožňují, aby si naše stránky zapamatovaly vaše preference, například výběr jazyka, a pomáhají vám zobrazovat informace, které jsou pro vás nejrelevantnější. Díky těmto souborům cookie také můžeme naše webové stránky udržovat a zlepšovat – poskytují nám totiž informace o tom, jakým způsobem návštěvníci stránky nalézají a používají a také jak dobře stránky fungují.

Reklamní soubory cookie mohou být v některých případech použity k tomu, aby se vám zobrazovaly relevantnější reklamní zprávy.

Volby týkající se souborů cookie

Prostřednictvím našeho nástroje Souhlas se soubory cookie můžete kliknutím na položku „Soubory cookie“ ve spodní části té stránky společnosti GE Vernova Business, pro kterou chcete předvolby souborů cookie spravovat, zobrazit seznam souborů cookie společnosti GE Vernova a vybraných partnerů používaných na našich webových stránkách a upravit své volby týkající se souborů cookie třetích stran. Kromě našeho nástroje Souhlas se soubory cookie můžete předvolby souborů cookie spravovat ve většině prohlížečů. Pokud se rozhodnete soubory cookie na našich stránkách zakázat, je možné, že poté nebudete moci plně využívat všechny funkce našich webových stránek. S výjimkou souborů cookie, které jsou nezbytné pro fungování těchto webových stránek (Nezbytné soubory cookie), můžete o souborech cookie na těchto webových stránkách rozhodovat libovolně. Mějte prosím na paměti, že pokud se rozhodnete spravovat soubory cookie na našich webových stránkách, tento nástroj umístí do vašeho zařízení soubor cookie, který zajistí, že budou vaše volby respektovány.

 

Nástroje pro sdílení

Abychom vám při používání našich webových stránek zajistili lepší prostředí, někdy do nich vkládáme obsah a nástroje pro sdílení z jiných stránek třetích stran, například tlačítka „To se mi líbí“ ze sociálních sítí. Tyto externí stránky také mohou umístit soubory cookie do vašeho zařízení a přistupovat k nim. Společnost GE Vernova nemá kontrolu nad umístěním souborů cookie třetích stran ani nad jejich přístupem k nim. 

Tyto třetí strany naleznete v našem nástroji Souhlas se soubory cookie. Projděte si prosím zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran a seznamte se s jejich postupy. Své volby týkající se souborů cookie třetích stran můžete uplatnit prostřednictvím našeho nástroje Souhlas se soubory cookie kliknutím na položku „Soubory cookie“ ve spodní části té stránky společnosti GE Vernova Business, pro kterou chcete předvolby souborů cookie spravovat.

 

Jak používáme osobní údaje

Vaše získané osobní údaje můžeme používat k těmto účelům:

 • poskytování a správě našich produktů a služeb,
 • zpracování a plnění objednávek a průběžnému informování o stavu objednávky,
 • komunikaci a správě našich produktů, služeb, událostí, programů a propagačních akcí (například odesílání upozornění, propagačních materiálů, informačních zpravodajů a dalších marketingových zpráv),
 • provádění a usnadnění průzkumů, losování, soutěží, zájmových skupin a iniciativ průzkumu trhu,
 • provádění analýzy dat (např. průzkumů trhu, analýzy trendů, finanční analýzy a segmentace zákazníků),
 • zapojení do cílené reklamy a vyhodnocení účinnosti našich marketingových činností (včetně těch zprostředkovaných naší účastí v reklamních sítích),
 • poskytování zákaznické podpory,
 • zpracování, vyhodnocení a reakcím na požadavky, dotazy a aplikace,
 • vytváření, správě a komunikaci s vámi o vašem účtu (včetně všech nákupů a plateb),
 • správě a registraci účastníků v našich kurzech,
 • poskytování služeb investorů,
 • provádění marketingových a prodejních aktivit (včetně generování potenciálních zákazníků, sledování marketingových vyhlídek, provádění průzkumu trhu, určování a řízení efektivity našich reklam a marketingových kampaní a řízení naší značky),
 • provozu, vyhodnocení a zlepšování našeho podnikání (například prostřednictvím správy, zlepšování našich produktů a služeb; vývoje nových produktů, služeb a online kanálů; správy naší komunikace a vztahů se zákazníky a provádění účetnictví, audit, účtování, slučování a inkasní činnosti),
 • ověření vaší identity a ochraně před zpronevěrou a zabránění zpronevěře a jiné nezákonné činnosti, neoprávněným transakcím, reklamacím a jinému odškodnění a k řízení hrozících rizik a kvality,
 • vedení vyšetřování a dodržování a realizaci platných zákonných požadavků, příslušných průmyslových norem, smluvních závazků a našich zásad a podmínek (např. těchto zásad ochrany osobních údajů a podmínek používání ostatních online kanálů) a
 • zajištění a posílení bezpečnosti a zabezpečení našich produktů, služeb, online kanálů, síťových služeb, informačních zdrojů a zaměstnanců.

Můžeme kombinovat osobní údaje, které získáme prostřednictvím online kanálů s informacemi, které získáme prostřednictvím offline kanálů, jakož i dalšími informacemi, a to pro účely popsané výše. 

Můžeme anonymizovat nebo vytvářet souhrny osobních údajů a používat je pro výše popsané účely a pro jiné účely v rozsahu povoleném příslušnými zákony. Můžeme také použít osobní údaje pro další účely, které identifikujeme v době shromažďování. Získáme váš souhlas s těmito dalšími způsoby použití v rozsahu požadovaném příslušnými zákony.

Tam, kde to vyžadují platné zákony, požádáme o váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů ve společnosti GE Vernova, jak je popsáno výše, bude obvykle jeden z následujících úkonů:

 • váš souhlas,
 • plnění smlouvy s vámi nebo s příslušnou třetí stranou,
 • naše oprávněné obchodní zájmy nebo
 • dodržování zákonných povinností.

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje neprodáváme ani jinak neposkytujeme, s výjimkou případů popsaných zde nebo v době shromažďování.

 • Vaše osobní údaje můžeme sdílet v rámci společnosti GE Vernova Group pro účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů.
 • Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb, kteří pro nás mohou zajišťovat služby naším jménem (například zpracování plateb, vyřizování objednávek, zákaznická podpora a analýza dat). Tito poskytovatelé služeb mají smluvní povinnost chránit informace, které jsou jim poskytnuty, a je jim zamezeno ve využívání nebo zveřejňování takových informací, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k poskytování služeb naším jménem nebo v souladu s právními požadavky.
 • Osobní údaje můžeme sdílet s našimi společnými marketingovými partnery a dalšími obchodními partnery pro účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo v případě jejich zpracování, které platí konkrétně pro určitou společnost skupiny GE Vernova, jak je popsáno v Upozornění společnosti týkajícím se ochrany osobních údajů a/nebo v postupech nakládání s informacemi.
 • Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit, (1) pokud to od nás vyžadují nebo nám to povolují platné zákony či právní procesy (jako je například soudní příkaz nebo předvolání), (2) orgánům výkonné státní moci nebo jiným vládním úředníkům, za účelem splnění oprávněného zákonného požadavku, (3) pokud jsme přesvědčeni, že zpřístupnění je nutné k zabránění fyzické újmě nebo finanční ztrátě, (4) ke stanovení, uplatnění nebo obraně našich zákonných práv, (5) ve spojení s vyšetřováním skutečného podvodu či nezákonné činnosti nebo podezření na ně nebo (6) v jiném případě s vaším souhlasem.
 • Vyhrazujeme si právo převést příslušným třetím stranám jakékoli informace, které o vás máme, v případě potenciálního nebo probíhajícího prodeje nebo převodu celé naší společnosti nebo jejího majetku či její části (včetně případů fúze, akvizice, společného podniku, reorganizace, odprodeje, rozpuštění nebo likvidace) nebo jiné obchodní kombinace. 

V takovém případě budeme vyžadovat, aby příslušná třetí strana poskytla srovnatelné úrovně ochrany, jako poskytuje společnost GE Vernova Group s ohledem na informace, které sdílíme.

Přenosy dat

Osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím kanálů, můžeme přenášet do jiných zemí a ukládat je tam. Mezi tyto země patří i USA, kde mohou platit odlišné zákony na ochranu údajů než v zemi, kde byly údaje poskytnuty. Pokud tak učiníme, převedeme osobní údaje pouze pro účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů. V rozsahu požadovaném platnými zákony, pokud provádíme převod vašich osobních údajů příjemcům v jiných zemích, podnikneme opatření na ochranu těchto údajů. Společnost GE Vernova Group přistoupila k dodržování závazných podnikových pravidel (tzv. kodex Binding Corporate Rules), jimiž se řídí naše zpracování osobních údajů občanů Evropské unie. Další informace o závazných podnikových pravidlech společnosti GE Vernova Group naleznete po kliknutí sem.

Postupy společnosti GE Vernova v oblasti ochrany osobních údajů popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů jsou v souladu se systémem přeshraničních pravidel ochrany osobních údajů (CBPR) APEC a systémem rozpoznávání soukromí pro zpracovatele (PRP). Systém CBPR APEC poskytuje organizacím rámec pro zajištění ochrany osobních údajů předávaných mezi zúčastněnými ekonomikami APEC. Další informace o rámci APEC naleznete zde.

Vaše možnosti volby

V souvislosti s osobními údaji, které o vás získáváme, vám nabízíme určité možnosti volby. Chcete-li aktualizovat své předvolby, omezit komunikaci, kterou od nás dostáváte, nebo podat požadavek, kontaktujte nás na adrese uvedené v části Jak nás kontaktovat v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Máte také možnost uplatnit svou možnost volby v souvislosti s tím, jak reklamní sítě využívají informace o vašich zájmech, aby vám byly poskytovány relevantní reklamy. Chcete-li zjistit, jak odstoupit od sítě zájmových reklam ve Spojených státech, navštivte webové stránky organizace Digital Advertising Alliance a Network Advertising InitiativeV Evropské unii navštivte webové stránky organizace European Interactive Digital Advertising Alliance. Chcete-li udělit souhlas s obdržením elektronické komunikace v Kanadě, navštivte webové stránky https://www.ge.com/ca/casl. Chcete-li zjistit, jak odstoupit od přijímání elektronické komunikace, navštivte webové stránky http://sc.ge.com/*casl-unsubscribe. Online kanály nejsou navrženy tak, aby reagovaly na signály „nesledovat“ přijaté z webových prohlížečů.

Do rozsahu povoleného zákony vaší jurisdikce můžete mít právo (1) na přístup k určitým osobním údajům, které o vás zpracováváme, a vyžádat si o tomto zpracování podrobnosti; (2) požádat, abychom aktualizovali, opravili, doplnili, smazali nebo omezili vaše osobní údaje nebo (3) uplatnit svá práva týkající se přenositelnost údajů. Tam, kde to zákon umožňuje, můžete kdykoli odvolat svůj souhlas, který jste nám dříve poskytli, nebo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z oprávněných důvodů souvisejících s konkrétní situací. My poté příslušným způsobem uplatníme vaše předvolby i v budoucnu. 

Chcete-li požádat o uplatnění těchto práv, kontaktujte nás podle informací uvedených v části Jak nás kontaktovat těchto zásad ochrany osobních údajů. Další informace naleznete v části „Individuální práva“ našich závazných podnikových pravidel zde. Abychom napomohli ochraně vašeho soukromí a zajistili bezpečnost, můžeme před udělením přístupu k informacím podniknout kroky k ověření vaší identity. V rozsahu povoleném platnými zákony můžeme účtovat poplatek, než vám poskytneme kopii jakýchkoli vašich osobních údajů, které uchováváme. V závislosti na vaší zeměpisné poloze můžete mít právo podat stížnost u vládního regulačního orgánu, pokud nejste spokojeni s naší odpovědí. Společnost GE Vernova se snaží na stížnosti reagovat do třiceti dnů ode dne, kdy je obdrží.

Jak chráníme přenos vašich osobních údajů

Udržujeme administrativní, technická a fyzická bezpečnostní opatření v souladu se zákonnými požadavky všude tam, kde byly získány osobní údaje. Opatření jsou určena k ochraně proti nezákonnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměnění, používání nebo zveřejňování osobních údajů či přístupu k osobním údajům, které jste nám poskytli prostřednictvím kanálů.

Uchovávání osobních údajů

V rozsahu povoleném platnými zákony uchováváme osobní údaje získané o vaší osobě tak dlouho, dokud (1) jsou potřeba pro účely, pro které jsme je získali, v souladu s ustanovením těchto zásad ochrany osobních údajů nebo (2) máme jiný zákonný důvod, uvedený v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo v místě shromažďování, který nás opravňuje k uchovávání údajů nad rámec období, po které jsou potřeba pro původní účel získání osobních údajů.

Další informace a upozornění pro konkrétní jurisdikci

Osobní údaje dětí

Online kanály jsou navrženy pro obecné publikum a nejsou zaměřeny na děti mladší 13 let. Neprovádíme vědomě shromažďování ani nevyžadujeme osobní údaje prostřednictvím online kanálů od dětí mladších 13 let. Pokud se dozvíme, že jsme shromáždili osobní údaje od dítěte mladšího 13 let, okamžitě údaje odstraníme z našich záznamů. Pokud jste přesvědčeni, že nám nějaké dítě do věku 13 let poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás na adrese uvedené v části Jak nás kontaktovat těchto zásad ochrany osobních údajů.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být aktualizovány, pravidelně a bez předchozího upozornění, aby odrážely změny v našich postupech nakládání s informacemi. V horní části těchto zásad ochrany osobních údajů bude uvedeno, kdy proběhla poslední aktualizace s podstatnými změnami.

Jak nás kontaktovat

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, nebo pokud si přejete, abychom aktualizovali údaje o vás nebo vašich předvolbách, kontaktujte nás prostřednictvím našeho Formuláře pro názory a dotazy nebo nám můžete napsat na adresu:

Attn: Chief Privacy Officer (K rukám vedoucího odboru ochrany soukromí) 
GE Vernova  
58 Charles St  
Cambridge, MA 02141 
Spojené státy

Pokud nejste spokojeni s poskytnutým řešením problému ohledně ochrany soukromí nebo používání údajů, obraťte se na našeho poskytovatele řešení sporů ve Spojených státech (zdarma) prostřednictvím odkazu https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.