Privacy

Privacy

Datum: 2 april 2024

GE Vernova och dess helägda och majoritetsägda enheter (kollektivt ”GE Vernova-koncernen”), respekterar att du är angelägen om din personliga integritet. Referenser i denna integritetspolicy till ”GE Vernova”, ”vi”, ”oss” och ”vår” är referenser till enheten som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter, vilket i allmänhet är enheten som inhämtar dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy gäller för de personuppgifter som vi inhämtar genom GE Vernova-koncernens egendom, inklusive webbplatser, mobilappar och sidor på sociala medier som hänvisar till denna integritetspolicy (”kanaler online”); insamling offline i anslutning till försäljning, marknadsföring, partnerförbindelser eller leverantörsförbindelser (”kanaler offline”); samt tredjeparts källor, inklusive nätverksmäklare och mäklare som förmedlar leads (kollektivt ”kanaler”). Denna integritetspolicy gäller inte för personuppgifter som vi inhämtar genom vår webbplats för karriärutveckling, som är underställd Integritetsmeddelandet för arbetssökande som finns här, eller för produkter och tjänster som har separata integritetspolicyer.

Denna integritetspolicy beskriver de typer av personuppgifter som vi inhämtar genom kanalerna, hur vi kan använda de personuppgifterna, med vem vi kan dela dem och hur du kan utöva dina rättigheter avseende vår behandling av uppgifterna. Integritetspolicyn beskriver också de åtgärder som vi vidtar för att skydda de personuppgifter vi inhämtar, samt hur du kan kontakta oss angående vår integritetspraxis. 

Kanalerna online kan ge länkar till andra tredje parters webbplatser och funktioner, eller kan innehålla cookies från tredje parter som inte ägs eller kontrolleras av GE Vernova-koncernen. Gå igenom dessa tredje parters integritetspolicyer för att bekanta dig med hur de tillämpar sin praxis. Du kan också göra val om dessa tredje parters cookies genom att använda vårt Verktyg för cookiesamtycke. Klicka på ”Cookies” längst ned på sidan för den GE Vernova-verksamhet som du är intresserad av att hantera cookiepreferenser för.

 

Klicka på någon av länkarna nedan för att komma direkt till det listade avsnittet:

Personuppgifter som vi inhämtar

Vi kan inhämta personuppgifter genom kanalerna. De typer av personuppgifter som vi kan inhämta inkluderar:

 • kontaktuppgifter (såsom namn, telefonnummer och faxnummer, e-postadress och postadress) till dig eller andra (såsom ansvariga inom din verksamhet);
 • uppgifter som används för att skapa ditt konto online (såsom användarnamn, lösenord samt säkerhetsfråga och svar);
 • biografiska och demografiska uppgifter (såsom födelsedatum, ålder, kön, yrkestitel/befattning, information om civilstånd, försörjningsskyldigheter och anhöriga);
 • köp- och kundservicehistorik;
 • ekonomisk information (såsom betalningsinformation, inklusive namn, faktureringsadress och uppgifter om betalkort). 
 • platsdata (såsom data som härleds från din IP-adress, ditt land och postnummer) och den exakta geografiska platsen för din mobila enhet där vi har tillhandahållit meddelande och val, såsom tillämpligt;
 • ljudinformation, elektronisk eller visuell information;
 • kontaktuppgifter till vänner eller andra som du vill att vi ska kontakta;
 • slutsatser om dig, inklusive om dina preferenser;
 • klickströmsdata och annan information om dina aktiviteter online (såsom information om dina enheter, aktiviteter online och användarmönster), inklusive på kanalerna online och tredjeparts webbplatser, som vi får genom användning av cookies, webb-beacon och liknande tekniker (se vårt Verktyg för cookiesamtycke); samt
 • övriga personuppgifter som finns i innehåll som du skickar till oss (t.ex. genom vår funktion ”Kontakta oss”).

Vi använder tredjeparts webbanalystjänster i anslutning till kanalerna online, inklusive Google Analytics, Adobe Analytics och Marketo, som använder cookies och liknande tekniker för att samla in uppgifter (såsom IP-adresser) för att utvärdera användningen av och interaktionen med kanalerna online. (Du kan läsa om Googles annonsfunktioner, inklusive Google Analytics mekanismer för avanmälan som är tillgängliga för närvarande, här. För att få veta mer om dessa och andra analystjänster och hur du avanmäler dig, se vårt Verktyg för cookiesamtycke här.)

Vänligen notera att när du tillhandahåller oss personuppgifter gör du det frivilligt. Om du väljer att inte tillhandahålla oss vissa uppgifter, kanske vi inte kan erbjuda dig vissa produkter och tjänster, och du kanske inte kan få åtkomst till vissa funktioner i våra kanaler online.

Cookies och liknande tekniker

Liksom de flesta företag använder GE Vernova cookies och liknande tekniker (”cookies”) på sina webbplatser för att anpassa och förbättra dina personliga upplevelser av våra webbplatser.

Hur vi använder cookies

Cookies innehåller små mängder av information som laddas ned till din enhet när du besöker vår webbplats.  Dessa cookies skickas tillbaka till vår webbplats för att låta oss känna igen din enhet.

Nödvändiga cookies låter oss känna igen din enhet för att hjälpa dig att navigera effektivt för att få den information och de tjänster som du efterfrågar.

Analys- och anpassningscookies låter vår webbplats komma ihåg dina preferenser, såsom språkval, samt kan hjälpa dig att visa den information som är mest relevant för dina intressen. Dessa cookies hjälper även oss att underhålla och förbättra våra webbplatser genom att ge oss information om hur besökare hittar och använder webbplatserna, samt hur bra webbplatserna fungerar.

Marknadsföringscookies kan användas i vissa fall för att göra marknadsförande meddelanden mer relevanta för dig.

Välja cookies

På vår webbplats kan du se en lista över de cookies som används av GE Vernova och våra utvalda partner. Du kan göra val om dessa cookies genom att gå till vårt Verktyg för cookiesamtycke. Klicka på ”Cookies” längst ned på sidan för den GE Vernova-verksamhet som du är intresserad av att hantera cookiepreferenser för. I tillägg till vårt Verktyg för cookiesamtycke gör de flesta webbläsare det möjligt att hantera cookiepreferenser. Om du bestämmer dig för att inaktivera cookies och gör det, kanske du inte kan få full fördel av alla funktioner på vår webbplats. Förutom cookies som är nödvändiga för driften av denna webbplats (nödvändiga cookies), kan du göra val om alla övriga cookies på vår webbplats. Vänligen notera att om du väljer att hantera cookies på våra webbplatser, kommer verktyget att placera en cookie på din enhet som gör det möjligt att ta hänsyn till dina val.

 

Delning av verktyg

För att förbättra din upplevelse av våra webbplatser, bäddar vi ibland in innehåll från och delar verktyg med andra tredje parters webbplatser, såsom ”gilla”-knappar från webbplatser för sociala medier. Dessa tredjeparts webbplatser kan också placera och få åtkomst till cookies på din enhet. GE Vernova har ingen kontroll över placeringen och åtkomsten till dessa tredje parters cookies. 

Information om vilka dessa tredje parter är finns i vårt Verktyg för cookiesamtycke. Gå igenom dessa tredje parters integritetspolicyer för att bekanta dig med hur de tillämpar sin praxis. Du kan göra val om dessa tredje parts cookies genom att gå till vårt Verktyg för cookiesamtycke. Klicka på ”Cookies” längst ned på sidan för den GE Vernova-verksamhet som du är intresserad av att hantera cookiepreferenser för.

 

Hur vi använder personuppgifter

Vi kan använda personuppgifterna som vi inhämtar för att:

 • tillhandahålla och administrera våra produkter och tjänster;
 • behandla och fullfölja beställningar och hålla dig informerad om statusen för din beställning;
 • kommunicera om och administrera våra produkter, tjänster, evenemang, program och kampanjer (t.ex. genom att skicka aviseringar, kampanjmaterial, nyhetsbrev och annan marknadsförande kommunikation);
 • genomföra och underlätta undersökningar, lotterier, tävlingar, fokusgrupper och initiativ för marknadsforskning;
 • utföra dataanalyser (såsom marknadsforskning, trendanalys, ekonomisk analys och kundsegmentering);
 • engagera sig i återannonsering och utvärdering av effektiviteten för våra marknadsföringsåtgärder (inklusive genom deltagande i annonsnätverk);
 • ge kundsupport;
 • behandla, utvärdera och svara på förfrågningar och övriga frågor samt ansökningar;
 • skapa och administrera ditt konto samt kommunicera om det med dig (inklusive alla köp och betalningar);
 • administrera och registrera deltagare på våra kurser;
 • tillhandahålla tjänster för investerare;
 • genomföra marknadsföring och försäljningsaktiviteter (inklusive generera leads, driva marknadsföringsprospekt, genomföra marknadsundersökningar, fastställa och hantera effektiviteten för våra reklam- och marknadsförande kampanjer samt förvalta vårt varumärke);
 • driva, utvärdera och förbättra vår verksamhet (såsom med hjälp av administrering, utökning och förbättring av våra produkter och tjänster; utveckling av nya produkter, tjänster och kanaler online; hantering av vår kommunikation med och relation till våra kunder; samt utföra aktiviteter för bokföring, granskning, fakturering, samt avstämning och insamling av information);
 • verifiera din identitet och skydda dig mot och förebygga bedrägeri och andra olagliga aktiviteter, obehöriga transaktioner, anspråk och andra skyldigheter, samt hantera riskexponering och kvalitetskontroll;
 • utföra undersökningar och följa och genomdriva tillämpliga rättsliga krav, relevanta branschstandarder, avtalsskyldigheter och våra policyer och villkor (såsom denna integritetspolicy och användarvillkoren för våra kanaler online); samt
 • upprätthålla och förstärka skyddet och säkerheten för våra produkter, tjänster, kanaler online, nätverkstjänster, informationsresurser och anställda.

Vi kan kombinera personuppgifter som vi inhämtar genom kanaler online med information som vi inhämtar offline, samt med annan information för de syften som beskrivs ovan. 

Vi kan anonymisera och sammanställa personuppgifter och använda dem för de syften som beskrivs ovan och för andra syften i den omfattning som det är tillåtet enligt lag. Vi kan också använda personuppgifter för ytterligare syften som vi identifierar under tiden som vi samlar in uppgifterna. Vi kommer att inhämta samtycke för dessa ytterligare användningar i den omfattning som krävs enligt tillämplig lag.

När det krävs av tillämplig lag, kommer vi att inhämta ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter för direkt marknadsförande syften.

GE Vernovas rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter såsom beskrivs ovan är vanligtvis något av följande:

 • ditt samtycke;
 • genomförande av ett avtal med dig eller en relevant part;
 • våra legitima affärsintressen; eller
 • förenlighet med våra rättsliga skyldigheter.

Delning av personuppgifter

Vi säljer inte eller lämnar ut de personuppgifter vi har om dig på annat sätt förutom såsom beskrivs vid tiden för insamlingen.

 • Vi kan dela dina personuppgifter inom GE Vernova-koncernen för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy.
 • Vi kan dela dina personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har anlitat för att utföra tjänster på uppdrag av oss (såsom betalningsprocesser, verkställande av beställningar, kundsupport och dataanalyser). Dessa tjänsteleverantörer är enligt avtal skyldiga att skydda den information som de tillhandahålls, och de får inte använda eller lämna ut informationen förutom såsom är nödvändigt för att utföra tjänsterna på uppdrag av oss eller för att följa rättsliga krav.
 • Vi kan dela dina personuppgifter med gemensamma marknadsförande partner och andra affärspartner för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy, eller i fall då behandlingen är specifik för en speciell GE Vernova-verksamhet, såsom beskrivs i verksamhetens integritetsmeddelande och/eller praxis för informationshantering.
 • Vi kan lämna ut personuppgifter om dig (1) om det krävs eller är tillåtet enligt tillämplig lag eller juridisk process (såsom ett domstolsbeslut eller en stämning), (2) till brottsbekämpande myndigheter eller andra myndighetspersoner för följa en legitim rättslig framställan, (3) när vi tror att utlämning är nödvändigt för att förhindra fysisk skada eller ekonomiska förluster, (4) för att etablera, utöva eller försvara våra lagenliga rättigheter, (5) i anslutning till en utredning av misstänkt eller faktiskt bedrägeri eller olaglig verksamhet eller (6) på annat sätt med ditt samtycke.
 • Vi förbehåller oss rättigheten att överföra alla uppgifter som vi har om dig till relevanta tredje parter i händelse av en potentiell eller faktisk försäljning eller överlåtelse av alla eller delar av våra verksamheter eller tillgångar (inklusive i händelse av en sammanslagning, ett förvärv, samriskföretag, en omorganisation, avyttring, upplösning eller likvidation) eller någon annan affärskombination. 

I sådana fall kommer vi att kräva att de relevanta tredje parterna tillhandahåller skyddsnivåer som är likvärdiga med de som GE Vernova-koncernen tillhandahåller när det gäller de uppgifter som delas.

Dataöverföringar

Vi kan överföra personuppgifterna som vi samlar in genom kanalerna till andra länder, samt förvara de personuppgifterna i andra länder inklusive USA, som kanske har annorlunda dataskyddslagar jämfört med i landet där uppgifterna samlades in. Om vi gör det, kommer vi endast att överföra personuppgifterna för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy. I den omfattning som det krävs enligt tillämplig lag när vi överför dina personuppgifter till mottagare i andra länder, kommer vi att vidta åtgärder för att skydda de uppgifterna. GE Vernova-koncernen har ingått bindande företagsregler för hanteringen av personuppgifter för invånare i Europeiska unionen. För ytterligare information om GE Vernova-koncernens bindande företagsregler klicka här.

GE Vernovas integritetspraxis som beskrivs i denna integritetspolicy, överensstämmer med Apecländernas gränsöverskridande regelsystem (CYBER-systemet) samt systemet för integritetserkännande för personuppgiftsbiträde (PRP-systemet). CBPR-systemet i Apecländerna tillhandahåller organisationer ett ramverk som skyddar personlig information som överförs mellan deltagande Apecländer. Mer information om Apecramverket hittar du här.

Dina val

Vi erbjuder dig vissa val i anslutning till de personuppgifter som vi inhämtar om dig. För att uppdatera dina preferenser, begränsa meddelandena som du får från oss eller skicka en förfrågan, kontakta oss så som specificeras i avsnittet Hur du kontaktar oss i denna integritetspolicy.

Du kan också göra val om hur information om dina intressen används av annonsnätverk för att leverera relevanta annonser. För att få veta hur du avanmäler intressebaserad annonsering genom annonsnätverk i USA, gå till Digital Advertising Alliance (Digitala annonsalliansen) samt Network Advertising Initiative (Initiativet för nätverksannonsering)I Europeiska unionen besöker du European Interactive Digital Advertising Alliance (Europeiska interaktiva digitalalliansen). I Kanada samtycker du till att få elektroniska meddelanden genom att gå till https://www.ge.com/ca/casl, och för att få veta hur du avanmäler att få elektroniska meddelanden går du till https://sc.ge.com/*casl-unsubscribe. Kanalerna online är inte utformade att svara på ”do not track” (spåra inte)-signaler som tas emot från webbläsare.

I den omfattning som det krävs enligt lagen i ditt rättskipningsområde, kan du ha rätt att (1) få åtkomst till vissa personuppgifter om dig som vi behandlar samt begära detaljer om den behandlingen; (2) begära att vi uppdaterar, rättar, ändrar, raderar eller begränsar dina personuppgifter; eller (3) utöva dina rättigheter till dataportabilitet. När det är tillåts enligt lag kan du dra tillbaka samtycke som du tidigare har gett oss eller när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter enligt rättsliga grunder relaterat till din särskilda situation, och vi kommer att tillämpa dina val och gå vidare på lämpligt sätt. 

För att utöva dessa rättigheter, kontakta oss såsom anges i avsnittet Hur du kontaktar oss i denna integritetspolicy. För mer information, se avsnittet ”Enskilda rättigheter” i våra bindande företagsregler här. För att skydda din integritet och upprätthålla säkerheten, kan vi vidta åtgärder för att verifiera din identitet innan vi beviljar dig åtkomst till informationen. I den omfattning som det tillåts av tillämpliga lagar kan en avgift komma att tas ut innan vi kan ge dig en kopia av de personuppgifter som vi förvarar om dig. Beroende på var du bor, kan du ha rätt att lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du inte är nöjd med det svar vi ger dig. GE Vernova strävar efter att svara på ditt klagomål inom trettio dagar efter mottagandet.

Hur vi skyddar överföring av personuppgifter

Vi upprättar administrativa, tekniska och fysiska skydd som är förenliga med de lagenliga krav som ställs där personuppgifterna inhämtades. Dessa krav är utformade att skydda mot olaglig eller obehörig förstörelse, förlust, förändring, användning eller utlämning av eller åtkomst till de personuppgifter som har tillhandahållits oss genom kanalerna.

Lagring av personuppgifter

I den omfattning som tillåts enligt tillämplig lag, kan vi behålla personuppgifter som vi inhämtar om dig så länge som (1) det behövs för de syften för vilka vi erhöll dem i enlighet med bestämmelserna i denna integritetspolicy, eller (2) vi har en annan rättslig grund, som anges i denna integritetspolicy eller vid tiden för insamlingen, för att behålla uppgifterna utöver den period som det är nödvändigt för att uppfylla det ursprungliga syftet för inhämtningen av personuppgifterna.

Ytterligare information och speciella meddelanden för rättskipningsområde

Barns personuppgifter

Kanalerna online är utformade för en allmän publik och är inte riktade till barn under 13 år. Vi samlar inte medvetet in eller ber om personuppgifter från barn under 13 år genom kanalerna. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från ett barn under 13 år, kommer vi omgående att radera uppgifterna från våra register. Om du tror att ett barn under 13 år har försett oss med personuppgifter, var god kontakta oss så som specificeras i avsnittet Hur du kontaktar oss i denna integritetspolicy.

Ändringar av vår integritetspolicy

Denna integritetspolicy kan med jämna mellanrum uppdateras, utan att du får något föregående meddelande, för att återspegla förändringar av vår informationspraxis. Vi kommer att ange högst upp i denna integritetspolicy när den senast uppdaterades med väsentliga ändringar.

Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor eller kommentarer om denna integritetspolicy eller om du vill uppdatera uppgifterna som vi har om dig eller dina preferenser, kontakta oss genom att gå till vårt formulär för återkoppling och förfrågningar eller skriv till oss på:

Att.: Chief Privacy Officer (chef för integritetsavdelningen) 
GE Vernova 
58 Charles St  
Cambridge, MA 02141 
USA

Om du har ett olöst problem gällande sekretess eller dataanvändning som vi inte har behandlat på ett nöjaktigt sätt, kontakta vår USA-baserade tredjeparts leverantör av lösningar vid meningsskiljaktigheter (utan kostnad) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.